Przebudujemy kolejny odcinek drogi

Zdjęcie przedstawiające przudowywany odcinekdroga w Szyku

Wczoraj rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji, na którą Powiat Limanowski pozyskał 50% dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej.

Przedmiotem zadania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 1618 K Limanowa – Szyk – Mstów w m. Szyk na odcinku o długości 107 m wraz z jej poszerzeniem oraz przebudową i rozbudową przepustu sklepionego łukowego.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli radni powiatowi – Stanisław Nieczarowski oraz Bogumił Grzyb oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Marek Urbański.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane niebezpieczne lokalne zwężenie na łuku drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z drogą gminną w kierunku „Zimnej Wody”, co poprawi warunki korzystania z obiektu oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Wykonanie niniejszego zadania spowoduje poszerzenie jezdni asfaltowej do szerokości normatywnej 6,0 mb z jednoczesnym zwiększeniem na łuku drogi do szerokości 7,0 mb oraz uzyskaniem pobocza 1,0 mb. Realizacja zadania wiąże się także z koniecznością wydłużenia istniejącego przepustu kamiennego sklepionego oraz zabezpieczenia brzegowego zarówno w wlocie i wylocie przepustu.

Całkowita wartość inwestycji, to 567 948,00 zł, z czego 50% stanowią środki własne Powiatu Limanowskiego, pozostały udział stanowią środki zewnętrzne budżetu państwa pozyskane przez Zarząd Powiatu. Wykonawcą zadania jest firma PBM Sułkowscy Sp. j. z Limanowej. Planowany termin zakończenia prac, to koniec listopada 2020 r.

Dyrektor PZD wraz z radnymi powiatowymi i wykonawcami zadania na przebudowywanym odcinku drogi

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content