Przebudujemy obiekt mostowy w centrum Przyszowej!

Powiat Limanowski zarządza 266 km dróg, w tym 78 mostami. W każdym roku realizuje zadania w zakresie modernizacji ciągów komunikacyjnych. Pieniądze na inwestycje pozyskuje ze wszystkich możliwych zewnętrznych programów finansowania. W bieżącym roku powiat podjął się kolejnej inwestycji.

Wkrótce rozpoczną się prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami”. Umowa z wykonawcą ZIBUD Sp. z o. o. Sp.k. z Kamienicy została już podpisana, a plac budowy przekazany.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany obiekt mostowy wraz z dojazdami obejmujący centrum Przyszowej. Zostanie wykonany nowy chodnik na odcinku około 800 mb od mostu w kierunku Długołęki oraz jezdnia i odwodnienie. Zakres zadania obejmuje ponadto przebudowę odcinka drogi powiatowej w centrum Przyszowej na długości około 314 mb (od cmentarza do Remizy OSP) wraz z chodnikiem, nawierzchnią jezdni, zatoką autobusową i  budową oświetlenia ulicznego.

Zakończenie prac planowane jest do końca listopada 2020 r.

Całkowity koszt zadania wyniesie 2 895 627,76 zł. Na realizację inwestycji Powiat Limanowski pozyskał 50 % dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 1 447 814,00 zł.  Pozostały wkład, to środki finansowe Powiatu Limanowskiego oraz Gminy Łukowica.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content