Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Powiecie Limanowskim

logo projektu

Projekt realizowany jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu: 441 778,00 zł

Wartość dofinansowania stanowi 100%, w tym 85% z Unii Europejskiej i 15% z Budżetu Państwa.

Celem projektu jest dostarczenie komputerów stacjonarnych z drukarką i oprogramowaniem oraz z bezpłatnym dostępem do Internetu dla 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz zakup i przekazanie 3 jednostkom podległym (Domom Pomocy Społecznej) 8 zestawów komputerowych.

W ramach realizowanego projektu każdy uczestnik będzie brał udział w szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Projekt skierowany jest w szczególności do:

  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego upoważniającego do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, upoważniającej do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych,
  • osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  • dzieci i młodzieży uczącej się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; rodzin zastępczych, samotnych rodziców, rodzinnych domów dziecka.

Warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Okres realizacji: październik 2013 – czerwiec 2015

Projekt będzie realizowany przez okres sześciu i pół roku z czego przez najbliższe półtorej roku 100% kosztów będzie finansowane w ramach działań 8.3 “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na kolejne pięć lat trwałości projektu środki finansowe zapewni Powiat Limanowski.

W dniu 27.06.2014 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający liczbę Beneficjentów Ostatecznych projektu z 40 na 60, które otrzymają wsparcie w ramach projektu, polegające na wyposażeniu w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do sieci Internet. Wszyscy Beneficjenci zostaną  przeszkoleni z zakresu  podstawowej obsługi komputera i Internetu. Dodatkowych 20 Beneficjentów Ostatecznych, zostało przesuniętych z Listy Rezerwowej uczestników projektu.

Strona projektu

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content