Przepusty w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne będą zmodernizowane!

10 stycznia w obecności Mieczysława Urygi – Starosty Limanowskiego, Agaty Zięba – Wicestarosty, Marka Urbańskiego -Dyrektora PZD i Bogumiła Króla – Głównego Księgowego PZD dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej reprezentowanym przez Rafała Jędrzejka – właściciela firmy na wykonanie zadania powiatowego pn: „Modernizacja obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Kasina Wielka i Glisne na terenie Gminy Mszana Dolna”

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Powiat Limanowski dofinansowaniu w ramach III edycji – obszar popeegerowski programu pomocowego POLSKI ŁAD – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.862.000,00 zł. stanowiącej 90% dofinansowania na realizację w/w zadania, pozostały udział stanowią środki własne Powiatu.

Wartość wykonawcza zadania wynosi : 2.069.838,36 zł. brutto.

W ramach w/w zadania planowane jest odcinkowa przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała -Węglówka-Kasina Wielka obejmująca w swym zakresie przebudowę dwóch przepustów okularowych na tzw. ramowe w miejscowości Kasina Wielka, rejon oś. Paluszki wraz z zabezpieczeniami brzegowymi korpusu drogi , oraz remont istniejącego przepustu trójokularowego w ciągu drogi powiatowej 1625K Tenczyn-Mszana Dolna w miejscowości Glisne ( poniżej drogi dojazdowej do Kościoła). Zakres robót będzie obejmował: roboty rozbiórkowe istniejących przepustów, wykonanie żelbetowych przepustów skrzynkowych tzw. ramowych, wykonanie studni osadowych, ścianek czołowych i skrzydeł, wykonanie umocnień brzegów wlotów i wylotów przepustów , odtworzenie korpusu drogowego wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej , pobocza i elementów zabezpieczających.

Umowny termin zakończenia zadania obejmuje okres 10 m-cy od podpisania umowy.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content