Przyznano nagrody zasłużonym w sporcie i kulturze

Jan Pietrzak , Starosta Mieczysław Uryga na Sesji Przyznania Nagród Zasłużony w Sporcie i Kulturze

27 kwietnia, podczas XXVI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego, zostały przyznane nagrody pieniężne osobom wyróżniającym się w działalności sportowej oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury z terenu powiatu limanowskiego za rok 2021.

Nagrody stanowią wyraz uznania samorządu Powiatu Limanowskiego dla osób wyróżniających się pracą na rzecz kultury i podnoszenia jej jakości, wnoszących istotny wkład w poszerzanie i promocję oferty kulturalnej Powiatu Limanowskiego. Stanowią wyraz uznania dla  środowiska sportowego, za wkład we współtworzenie podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu oraz promocję Powiatu Limanowskiego na arenie międzynarodowej i krajowej.

Nagrodzeni za działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:

Józef  Wójtowicz – regionalista i animator kultury ludowej na Limanowszczyźnie, działacz samorządowy i społeczny. Od 40 lat jest Kierownikiem Zespołu Regionalnego „Słopniczanie’’ ze Słopnic. Gromadzi zbiory opisów i programy wesela słopnickiego, śmigusu, obigrafki. Jest jest autorem jasełek, kolęd i pieśni religijnych. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem „Noworocznego kolędowania” w Słopnicach. Uczy młodzież tańca , gwary i śpiewu ludowego.

Marian Ślazyk – artysta Malarz. Maluje farbami olejnymi i szpachlą, a jego prace są bardzo ekspresyjne, tematycznie różnorodne i kolorowe. Jego twórczość jest wielowymiarowa i symboliczna. Prace Pana Mariana Ślazyka znajdują się
w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Artysta należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu Oddział Limanowa. W 2014 r. odbyła się duża wystawa podsumowująca 20 lat pracy twórczej artysty. W 2019 r. Pan Marian świętował srebrny jubileusz swojej pracy artystycznej. W 2021 roku również miał miejsce wernisaż wystawy prac Pana Mariana Ślazyka
w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej.

Elżbieta Citak – od 20 lat związana z Zespołem Regionalnym „Gorce” w Kamienicy. Jest tancerką i śpiewaczką ludową w zespole, a od 2012r. jest kierownikiem organizacyjnym. Jej pasją jest kultura ludowa regionu Gorców, którą propaguje wśród dzieci i młodzieży. Jest pomysłodawczynią Gminnego Przeglądu Pieśni Regionalnej „Komionickie śpiywki, komionickie gronie”. Od 2004r. występuje w grupie śpiewaczej ,,Gorce” z którą zdobyła wiele cennych nagród. W 2021r. prowadziła cyklicznie, cotygodniowe zajęcia folklorystyczne dla dzieci, w ramach których najmłodsi mieszkańcy gminy Kamienica poznają pieśni, tańce,
tradycyjne i zwyczaje gorczańskiej kultury.

Teresa Ryś – Od 40 lat związana z praca na scenie. Animator lokalnej Laskowskiej Grupy Teatralnej „Na Zawołanie”, w której działa od 30 lat, autorka licznych scenariuszy i choreografii. W 2021 r. zrealizowała przedstawienia teatralne: „Mój syn Maksymilian”, „Brzechwa uczy grzeczności”, „Cztery pory roku”, „Znieczulenie”, „Trzy starsze panie – A.B.C.”

Zespół Regionalny „Kasinianie- Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej – zespół prężnie działa od ponad 50 lat, jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2021 roku zdobyli wyróżnienie na Pogorzańskich Godach w Łużnej, w 58 Tygodniu Kultury Beskidzkiej w Żywcu a także na Festiwalu Górali Polskich. Na „ Limanowskiej Słazie” grupa śpiewacza i kapela zdobyła II miejsce.

Stowarzyszenie „Dolina Mszanki” – Zagórzański zespól folklorystyczny, który w 2021r. obchodził Jubileusz 15-lecia działalności. Grupa reprezentacyjna zespołu występowała wielokrotnie na terenie Gminy Mszana Dolna, jak również na terenie całej Polski
i zagranicą. Działalność Zespołu opiera się na kultywowaniu kultury zagórzańskiej. Osiągnięcia zespołu w 2021r. na 47 Festiwalu Folklorystycznym ,, Limanowska Słaza” :
– nagroda Grand Prix – konkurs w kategorii Zespoły Regionalne( grupa dorosła) oraz czołowe miejsca w kategoriach Muzyki Ludowej, grup śpiewaczych, gawędzie.
– II miejsce w 38. Konkursie Muzyk, Instrumentalistów , Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych ,, Druzbacka” w kategorii Grupa Śpiewacza – dorosła
– Złota Różdżka ( I miejsce ) w kategorii Zespołów Regionalnych w małopolskim konkursie Obrzędów,
Obyczajów i Zwyczajów Ludowych ,,Pogorzańskie Gody”
– II miejsce w X Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego ,,Beskidzka Podkówecka”
– Nagrodę Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury podczas 38. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatru Wsi Polskiej
w Tarnogrodzie.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Mszana Górna – Orkiestra Dęta w Mszanie Górnej istnieje od ponad 66 lat, Działalność orkiestry przyczynia się do upowszechniania kultury zagórzańskiej , zarówno w kraju jak i  zagranicą. Od kilku lat członkowie występują w  tradycyjnych strojach zagórzańskich, co jeszcze bardziej podkreśla jej lokalny charakter. Od kilkudziesięciu lat  orkiestra  bierze udział w  lokalnych i krajowych wydarzeniach i uroczystościach . W 2021 r. Orkiestra wzięła udział w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” gdzie zdobyła wyróżnienie i nagrodę  specjalną „Buława Tamburmajora” za najlepszą prezentacje i grę w marszu oraz wyróżnienie I stopnia  w  kategorii „ Orkiestry działające przy domach kultury
i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestry zakładowe” Ponadto w 2021r. orkiestra zrealizowała projekt dofinasowany z budżetu województwa Małopolskiego „Wsparcie i popularyzacja swojej działalności oraz rozwój muzycznych talentów poprzez Orkiestrę Dętą w Mszanie Górnej”.

Orkiestra Dęta „Echo Gór’’ w Kasince Małej – Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Malej od początku swego istnienia kultywuje tradycję zagórzańską prezentując ją strojem i muzyką. W ubiegłym roku orkiestra wielokrotnie brała udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Wymienić należy:
– oprawa lokalnych uroczystości religijnych i patriotycznych
– oprawa Mszy Partyzanckiej w Glisnem 15 sierpnia
– udział w XVIII Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale
– udział w festiwalu „Niepodległa” w Warszawie

Edward Bocheński – od 20 lat Instruktor i choreograf zespołu regionalnego „Przyszowianie”. Przyczynił się do licznych sukcesów zespołu, a dzięki miłości do regionu i jego folkloru, dbał o wierne zachowanie kultury i tradycji lachowskiej.
W 2021 zespół pod przewodnictwem Pana Edwarda zdobył m.in.:
– II miejsce żeńska grupa śpiewacza, III miejsce – śpiew solowy – 38. Druzbacka – Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych.
– I miejsce w kategoriach Gawędziarze oraz żeńska grupa śpiewacza, jak również II miejsce za program „Na Potańcówce” na 47. Festiwalu Folklorystycznym Limanowska Słaza.
– udział w Festiwalu w Pyrzycach (woj. Zachodniopomorskie)
– I miejsce w konkursie kapel na Tygodniu Kultury Beskidzkiej
– II miejsce dla Zespołu podczas Festiwalu Lachów i Górali w Piwnicznej-Zdroju
– II miejsce w kategorii par tanecznych na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego na Festiwalu w Żywcu

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straż Pożarna w Mszanie Dolnej – Orkiestra w tym roku świętuje jubileusz 120-lecia istnienia. Na przestrzeni lat orkiestra  zawsze uświetniała wszelkie uroczystości kościelne, państwowe oraz prywatne. Do dorobku Orkiestry
z całą pewnością zaliczyć należy udział  w  Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych w Laskowej, gdzie orkiestra zazwyczaj zdobywała I miejsca w kategorii orkiestr dętych strażackich. Posiada także tytuł drugiej najlepszej orkiestry Województwa Małopolskiego w  kategorii strażackiej (zdobyte w 2021 r.) jak również wyróżnienia w 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu.

Chór „LimaNovum”- Chór powstał w 2021 roku. Mimo, że chór działa dopiero od roku to rozwija się on bardzo dynamicznie.
W swoim repertuarze posiadają utwory świeckie, ludowe, okolicznościowe, patriotyczne oraz sakralne. Chór bierze udział
w różnych festiwalach, konkursach, nagraniach, przedsięwzięciach, projektach sakralnych – gdzie zajmują miejsca na podium:
– I miejsce w 28. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie – zakwalifikowani do II etapu przesłuchań finałowych – grudzień 2021
– II miejsce podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie – edycja online
– Złote pasmo podczas XVII (16) Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.
– udział w X Przeglądzie Chórów „Kłodzkie Wrześniowe Śpiewania”
Zrealizował projekt w ramach konkursu Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana

Zespól Regionalny „Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego – Zespół założony został w 1969 roku  przez Ludwika Mordarskiego  muzyka, folklorystę i pedagoga. Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. Zespół występował wielokrotnie za granicą. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brał udział w licznych audycjach telewizyjnych i radiowych, ponadto powstał film o zespole „Limanowianie” nakręcony przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Łodzi. W roku 2021 Zespół uczestniczył z sukcesami m.in.:
– II miejsce w kategorii muzyka ludowa ( dorośli) i III miejsce grupa śpiewacza (dorośli) jak również zdobycie „ Zlotego Słownika’’ – kierownik Zespołu w kategorii śpiew solowy podczas 38. Druzbacki – Konkursu  Muzyk, Instrumentalista, Śpiewaków Ludowych
i Drużbów Weselnych
– III miejsce dla zespołu za taniec  Lachów  Limanowskich na X Festiwalu Zespołów Regionalnych „Beskidzka Podkówecka’’
w Limanowej
– II miejsce dla zespołu na 47 Festiwalu Folklorystycznym   „Limanowska Słaza” i III miejsce w kategorii grupa śpiewacze dorośli
– w grudniu 2021 Zespół wziął udział w nagraniach  do świątecznego  odcinka  programu telewizyjnego  Ziarno TVP, odcinek był emitowany 26.12.2021 w  TVP ABC i  TVP POLONIA.

Małgorzata Raczek – Kierownik Zespołu Regionalnego KIJOM WORCI z Pisarzowej, prezentujący folklor Lachów Limanowskich. Aktywna działaczka i animatorka kultury. Osiągnięcia zespołu kierowanego przez Panią Małgorzatę:
– I miejsce na Festiwalu folklorystycznym Limanowska Słaza w kat. grup regionalnych – dwa razy II miejsce w kategorii zespół
– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej
– I miejsce na Festiwalu „ Beskidzka Podkówecka”
– II miejsce na Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w kategorii kapel ludowych.

Nagrodzeni w działalności sportowej:

Zbigniewa Karpierz, trener  – dyscyplina: Taekwondo Olimpijskie
Trener prowadzi szkolenia z zawodnikiem Mateuszem Szczęsnowskim, który zajął – V miejsce w Pucharze Świata Turkish Open senior
– V miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów – Istambuł (Turcja)
– I miejsce Mistrza Polski Seniorów Warszawa
– I miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
– udział w kwalifikacjach europejskich na igrzyskach olimpijskich w Tokio

Agata Wawrzyńczyk, zawodnik GSKS Laskowa, występująca w ŁKS Commercecon Łódz  – Dyscyplina Piłka siatkowa halowa, siatkówka plażowa.
Osiągnięcie w 2021 r.:
– brązowy medal Mistrzostw Polski Siatkówki Kobiet
– I miejsce w Pucharze  Polski  w  Białymstoku siatkówki plażowej
– II miejsce  w Turnieju  Mistrzostw  Polski Seniorek Siatkówki Plażowej Kobiet w Mysłowicach

Mateusz Szczęsnowski zawodnik UKS KORYO Mszana Dolna- Dyscyplina: Taekwondo Olimpijskie.
Członek Kadry Narodowej Seniorów. Osiągnięcia w 2021 r.:
– V miejsce Mistrzostw Europy Seniorów – Turcja
– I miejsce Mistrzostw Polski Seniorów – Warszawa
– I miejsce  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – Warszawa
– udział w kwalifikacjach europejskich na igrzyska Olimpijskie w Tokio

Karolina Szczęsnowska zawodnik UKS KORYO Mszana Dolna – Dyscyplina: Taekwondo Olimpijskie Kyorugi.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– II miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Warszawa
– III miejsce Puchar Polski Juniorów

Andrzeja Kowalczyka – zawodnik  Kraków Athletics – Dyscyplina: lekkoatletyka, Biegi na 1500 m.
Od 2015 r. należy do krajowej czołówki w biegach średnich i długich. Zawodnik Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Osiągnięcia w 2021 r.:
– III miejsce w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce – Poznań

Małgorzatę Gal zawodniczka UKS KORYO Mszana Dolna, Dyscyplina: TAEKWONDO OLIMPIJSKIE.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– III miejsce  na Mistrzostwach Polski Seniorów,  Warszawa
– III miejsce  na  Młodzieżowych Mistrzostwach  Polski, Warszawa

Patrycja Florek zawodniczka KS Narciarnia Nowy Sącz – Dyscyplina: Narciarstwo Alpejskie.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– I miejsce – Mistrzostwa Polski Seniorek Slalom, Szczawnica
– II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorek Slalom równoległy, FIS Qualifications, Szczawnica
– I miejsce Międzynarodowe Zawody FIS Slalom i Slalom Gigant, Szczawnica
– I miejsce Międzynarodowe Zawody FIS Slalom, Zakopane

Pawła Ceklarza – Zawodnik Kadry Narodowej juniorów Polskiego Związku Łuczniczego – Dyscyplina: Łucznictwo Olimpijskie.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– III miejsce Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Zamość
– Udział w Pucharze Europy

Klaudia  Zwolińska, zawodniczka KS Nowy Sącz, dyscyplina:  Kajakarstwo Slalomowe K-1 , C.
Zawodniczka Kadry Narodowej Polskiego Związku Kajakowego
Osiągnięcia w 2021 r.:
– V miejsce Igrzyska Olimpijskie w Tokio
– I miejsce w Pucharze Świata – Czechy
– I miejsce w Mistrzostwach Europy U23 – Słowenia
– czołowe miejsca w Mistrzostwach Świata VII (Słowacja) i Mistrzostwach Europy Seniorów IV (Włochy)

Marek Trzópek, trener łucznictwa klasy III Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Społecznych BŁĘKIT Gruszowiec, dyscyplina Łucznictwo Olimpijskie.
Osiągnięcia podopiecznych trenera w 2021 r.:
– III miejsca Halowych Mistrzostw Polski Juniorów- konkurencja drużynowa juniorów i juniorek – Zamość
– III miejsce w Pucharze Polski – konkurencja indywidualna
– III miejsce Międzynarodowy Turniej – Żywiec
– II miejsce Puchar Runda Pucharu Polski Juniorów – Żywiec

Aleksandra Kołodziej zawodniczka LKS „ Witów” Mszana Górna, dyscyplina :Narciarstwo klasyczne – biegi.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w biegu na 10 km techniką dowolną – Ustrzyki Dolne
– II miejsce Puchar Polski w biegu techniką klasyczną na 7,5 km – Zakopane
– III miejsce Puchar Polski w biegu na 5 km – Ustrzyki Dolne

Ewelina Kołodziej zawodniczka LKS „Witów” w Mszana Górna, dyscyplina narciarstwo klasyczne – biegi.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów w konkurencji sprint technika klasyczną – Tomaszów Lubelski.

Krzysztof Jarosz, trener LKS „ Witów” w  Mszana Górna, dyscyplina narciarstwo klasyczne – biegi.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– II i III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

Dawid Kosmal zawodnik UKS Płomień Limanowa, dyscyplina tenis stołowy.
Osiągnięcia w 2021 r.:
– III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w tenisie stołowym – Ustrzyki Dolne

Pełna galeria zdjęć z wręczenia nagród znajduje się TUTAJ

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content