Przyznano promesy na drogi w powiecie limanowskim

d

Małopolskie samorządy otrzymały łącznie 57 mln zł na budowę dróg gminnych i powiatowych – poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki. Wśród wniosków na które 22 marca Wojewoda Małopolski przekazał promesy znalazły się dwa zadania Powiatu Limanowskiego tj. przebudowa dróg powiatowych nr 1609 K Limanowa – Kamienica w m. Zalesie oraz nr1632 K Kępanów – Tymbark w m. Jodłownik i w m. Wilkowisko.

Dzisiaj w Urzędzie Województwa Małopolskiego małopolskie samorządy otrzymały promesy przyznane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 w Małopolsce”. W wydarzeniu wziął udział szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Łukasz Smółka oraz przedstawiciele samorządów województwa małopolskiego. Powiat Limanowski reprezentował Starosta Limanowski Jan Puchała.

promesy

Na zadania wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego zostały przyznane środki w wysokości ponad 57 mln zł, z czego blisko 5 mln zostanie przeznaczone na drogi powiatowe. W Powiece Limanowskim zostaną zrealizowane dwa zadania:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa- Kamienica w m. Zalesie w km 13+ 525,00 – 16+ 057,47 – przyznana kwota to 1 mln 970 tys. zł. Łączny koszt planowanej inwestycji to 3 mln 944 tys. 833, 14 zł.
  2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1632 K Kępanów – Tymbark w km 7+ 929, 40 – 8+951,85 w m. Jodłownik oraz w km 13+947, 10 – 14+795,80 w m. Wilkowisko – przyznana kwota dofinansowania to 3 mln zł, przy czym koszt całkowity wynosi 7 mln 836 tys. 822, 73 zł.

Dofinansowania otrzymają drogi gminne. Dofinansowanie otrzymała również jedna gmina z terenu powiatu limanowskiego – Gmina Tymbark na zadanie:

  1. Budowa drogi gminnej nr 2548096 „Kwaśniakówka” w km 0+ 575,00- 0+905,60 w m. Podłopień i Tymbark. Przyznane dofinansowanie to 212 tys. 934 zł, kosz całkowity to 425 tys. 868, 57 zł.

– Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to realne wsparcie dla samorządów pozwalające realizować bardzo potrzebne z punktu widzenia lokalnych społeczności inwestycje. To kwestia nowych szans dla gmin czy powiatów, a zarazem lepszych standardów życia mieszkańców. Przypomnę jednocześnie, że na wtorkowym spotkaniu z wojewodami premier Mateusz Morawiecki przekazał informację o dodatkowych 500 mln złotych na rozwój dróg lokalnych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Drogowej Infrastruktury Lokalnej. Małopolska otrzyma z tej puli dodatkowo prawie 36 mln złotych – powiedział Łukasz Smółka, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Przekazane gminom i powiatom środki finansowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjną Małopolski. Wpłynie to z całą pewnością na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną województwa. Właśnie z perspektywy Małopolski widać, jak istotne są działania inwestycyjne ukierunkowane zarówno na ten główny „ruszt” drogowy, jak i na drogi lokalne. Życzę przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego szybkiej realizacji inwestycji – tak, aby mogły one dobrze służyć Małopolanom – dodał wojewoda Piotr Ćwik.

Z listą wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania można zapoznać się pod następującym linkiem:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Lista_wniosk%C3%B3w_zakwalifikowanych_do_dofinansowania_2017.pdf

 

Źr.zdj.: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content