Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Rada Społeczna Szpitala

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala odbyło się 18 lipca. Podczas obrad Rada głosowała nad podjęciem uchwały w sprawie przedstawienia opinii o wykonaniu planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala za rok 2017 oraz  przedstawienia opinii o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 r. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady – Jan Puchała Starosta Limanowski.

Po przedstawieniu przez Dyrektora Szpitala oraz Głównego Księgowego sytuacji finansowej szpitala, obydwie uchwały została przyjęte jednogłośnie. Dalsze obrady dotyczyły spraw bieżących Szpitala.

Na koniec spotkania Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala poinformował zgromadzonych, iż w posiedzeniu Rady Społecznej po raz ostatni uczestniczył Pan Jakub Trojanowski Główny Księgowy Szpitala, pełniący tę funkcję od 1985 roku, który pod koniec lipca bieżącego roku przejdzie na emeryturę. Starosta Limanowski wraz z Dyrektorem Szpitala złożyli Panu Jakubowi Trojanowskiemu serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za ponad 30 – letnie zaangażowanie w działania na rzecz Szpitala, a także za aktywną współpracę, zawsze przebiegającą w przyjaznej atmosferze.

 

Członkowie podczas posiedzenia Rady SPołecznbej Szpitalatala

 

inf.: Szpital Powiatowy w Limanowej

2021-05-17 00:41:35, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa