Radni Sejmiku obradowali na terenie powiatu limanowskiego

Na wniosek Przewodniczącego Grzegorza Biedronia posiedzenie Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą odbyło się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna oraz siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego. W posiedzeniu oprócz Radnych Sejmiku Województwa oraz dyrektorów jednostek udział wzięli: Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, Wójt Gminy Niedźwiedź Rafał Rusnak, Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba oraz sekretarz Miasta Mszana Dolna Antoni Róg.

Podczas posiedzenia zostały omówione tematy związane z realizacją kontaktu rządowego w zakresie infrastruktury drogowej oraz oceną sytuacji na rynku pracy Województwa Małopolskiego w roku 2018 jak i przygotowania do kolejnej perspektywy finansowania ze środków UE.

Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak w swej wypowiedzi poruszyła temat finansowania inwestycji infrastrukturalnych, a zwłaszcza drogowych, na terenie powiatu przez Samorząd Województwa Małopolskiego: – Zwracam szczególną uwagę na fakt, że przez nasz powiat przebiegają drogi wojewódzkie 964, 965 oraz w większości droga 968. Od kilku lat czekamy na przebudowę tej ostatniej. Wiązaliśmy wielką nadzieję z jej zapowiadaną przebudową. Niestety zamierzenia i obietnice na obecnym poziomie realizacji bardzo różnią się od oczekiwań. Zakres robót został zmniejszony w stosunku do wyjściowych w sposób znaczny. Natomiast ruch na tej drodze wzrósł. Ważnym elementem jest budowa ronda w Kasince Małej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową przez wzgląd nie tylko na bezpieczeństwo jak również przepustowość ruchu.

Przewodnicząca podniosła również kwestię potrzeby znalezienia wspólnego rozwiązania dla węzła w Kasinie Wielkiej, gdzie krzyżują się zjazd z DK28 na drogę wojewódzką 964 i przebudowywana linia kolejowa 104 Chabówka – Nowy Sącz. Tam również miała mieć swój początek obwodnica Mszany Dolnej. Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, iż niezbędne jest niezwłoczne poczynienie ustaleń pomiędzy ZDW, PKP, GDDKiA oraz władzami gmin i powiatu.

Oprócz tematów komunikacyjnych poruszone zostały kwestie związane realizacją finansowania ze środków z UE w obecnej perspektywie oraz z programowaniem kolejnej. „Samorządy gminne z obszaru powiatu złożyły wnioski o dofinansowanie budowy instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wnioski te na poziomie aplikacyjnym zostały ocenione pozytywnie ale niestety nadal znajdują się na liście rezerwowej.

Wiem, że są możliwości relokacji środków z innych poddziałań w ramach negocjacji z KE. Na ręce Przewodniczącego Komisji składam prośbę o interwencję do Zarządu w celu efektywnego podjęcia działań. Możliwość realizacji zwiększenia ilości instalacji OZE na terenie powiatu przyczyni się do obniżenia niskiej emisji a tym samym do ochrony zdrowia i środowiska naturalnego” – interweniowała Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Filipiak

Druga część posiedzenia Komisji odbyła się w siedzibie Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej dzięki uprzejmości Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego Janusza Tomasiewicza. Uczestnicy Komisji podjęli tematy związane ze strategią rozwoju turystyki i promocji z uwzględnieniem parków narodowych, krajoznawczych oraz programu budowy i modernizacji schronisk górskich.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij