Ruszają prace nad cyfrową mapą ewidencyjną dla gminy Dobra

Przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga i Wicestarosta Agata Zięba podpisali umowy z firmą MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie reprezentowaną przez Janusza Wawrzutę na wykonanie digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków dla Gminy Dobra.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E- usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach przeprowadzonego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca na 2 zadania częściowe:
zadanie I: obręby Chyszówki, Dobra,
zadanie II: obręby Gruszowiec, Jurków, Półrzeczki, Wilczyce.

Termin wykonania przedmiotu umów – do 25 czerwca 2021 roku.
Łączny koszt zamówienia wynosi 1 mln 143 tys. 900 zł. z czego 85 % zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, 5 % z budżetu państwa a 10 % na wkład własny zostanie dofinansowane przez Wojewodę Małopolskiego.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content