Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w 2019 roku

W Powiecie Limanowskim, funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej – 5 punktów, w których porad udzielają radcowie prawni (Limanowa, Kamienica, Laskowa, Jodłownik) oraz adwokaci (Mszana Dolna). Do każdego z nich może przyjść osoba uprawniona, niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

WAŻNE : Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową),
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową):

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

 

Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach:

 

Dni tygodniaLimanowaStarostwo Powiatowe
Ul.J. Marka 9
34-600 Limanowa
Pokój nr 102
tel. 18 33 37 920
Mszana DolnnaUrząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
(wejście od strony parkingu policyjnego)
tel. 18 33 10 622 wew. 222
Kamienicarynek, świetlica środowiskowa, pomieszczenie nad Pocztą
tel. 18 33 23 192
 LaskowaUrząd Gminy
Laskowa
34 – 602 Laskowa 643
tel. 18 33 00 210
wew. 49
Jodłownik34-620 Jodłownik
(budynek Punktu Informacji Turystycznej,  obok Kościoła)
tel. 504 823 862
  Poniedziałek15:30–19:3011.15-15.159.00-13.0011.00-15.008.00-12.00
  Wtorek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
  Środa7:30- 11:3010.15-14.159.00-13.0015.00-19.009.00-13.00
Czwartek7:30-11:308.00-12.009.00-13.0015.00-19.0014.00-18.00
 Piątek15:30 – 19:3014.00-18.009.00-13.0011.00-15.009.00-13.00

 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

oraz pod numerem telefonu: 3337 804

https://www.facebook.com/Nieodp%C5%82atna-Pomoc-Prawna-Stowarzyszenie-Sursum-Corda-809371925859194/

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij