Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Spotkanie dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Limanowski

Dnia 27 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Limanowski, na którym poruszone zostały kwestie związane z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym.

Wiodącym tematem spotkania były sprawy związane z organizacją nauki w warunkach pandemii oraz współpraca szkół z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który udzielił dyrektorom jednostek oświatowych instrukcji w zakresie monitorowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii.

W spotkaniu uczestniczył Starosta Limanowski, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu, Dyrektor Bezpieczeństwa,  Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej wraz z pracownikami.

 

 

2021-09-24 21:40:53, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa