Spotkanie i rozmowy dotyczące budowy linii kolejowej Męcinie

Spotkanie dot. linii kolejowej, Męcina 2019
10 października br. w  Szkole Podstawowej  nr  1 w Męcinie odbyło się spotkanie mieszkańców Męciny i Kłodnego  oraz  władz Gminy Limanowa z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie „Budowy nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc –  Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacji istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. W spotkaniu uczestniczył również Wojciech Włodarczyk – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego.
 
Plan inwestycji zakłada zmianę przebiegu torów w rejonie Pisarzowej i Męciny na odcinku ok. 8 km oraz budowę tunelu o dł. 3,8 km . Projekt ma podzielić miejscowość na wysokości stacji paliw w centrum, a powyżej szkoły  powstać ma peron i przystanek kolejowy. By na zmodernizowanej linii pociągi mogły osiągać duże prędkości, w wielu miejscach konieczna jest bardzo znacząca korekta linii torowiska, które przebiega w trudnym, górzystym terenie. To niestety wiąże się z koniecznością wyburzenia kilkudziesięciu budynków – w tym również mieszkalnych. Z koncepcji wynika, że najwięcej z nich – 22 zlokalizowanych jest właśnie w Męcinie.
Spotkanie dot. linii kolejowej, Męcina 2019
Po przywitaniu uczestników i przedstawieniu porządku spotkania, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut oddał głos dyrektorowi projektu Łukaszowi  Bochniarzowi  z PKP PLK S.A, który przeszedł do szczegółowego omówienia przebiegu trasy modernizowanej linii kolejowej nr 104.
W trakcie prezentacji poszczególnych odcinków projektowanej linii przez przedstawicieli PKP PLK  pojawiały się liczne pytania mieszkańców dotyczące m.in.: procedury wykupu gruntów, zasad szacowania wartości nieruchomości, planowanej przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej,  wysokości nasypów, rozmieszczenia  ścian oporowych oraz planowanych rozwiązań w zakresie istniejących sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych.
Pojawiły się również pytania o stan prawny inwestycji oraz  prośby o uzasadnienie odrzucenia innych wariantów poprowadzenia linii np. wzdłuż rzeki Smolnik lub po „starej” linii torów. 
Odpowiadając na pytania mieszkańców przedstawiciele PKP PLK poinformowali,  że obecnie trwają prace związane z opracowaniem Koncepcji Programowo-Przestrzennej dla poszczególnych odcinków przyszłej inwestycji, natomiast sam przebieg linii po modernizacji był znany już od dłuższego czasu i na obecnym etapie nie ma możliwości zmian. Tłumaczyli również, że poprowadzenie linii po istniejącej obecnie trasie jest niemożliwe, ponieważ jest to bardzo kręty i stromy odcinek. Pociągi nie osiągnęłyby prędkości ponad 120 kilometrów na godzinę, a także linia nie mogłaby być wykorzystywana przez składy towarowe.
Łukasz Bochniarz, kierownik projektu zapewnił, że nowa trasa nie wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, gdyż w miejscu obecnie funkcjonujących skrzyżowań z drogami lokalnymi planowa jest budowa wiaduktów drogowych lub kolejowych. Dodał  również, że w Męcinie planowana jest budowa peronu z przystankiem osobowym umożliwiająca szybkie i wygodne połączenie z Krakowem oraz Nowym Sączem.
Przedstawiciele PKP poinformowali  także, że zgodnie z harmonogramem, wykupy mają się rozpocząć w drugiej połowie 2020 roku. Terminy dla poszczególnych lokalizacji będą uzależnione od postępu prac projektowych, tj. opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej. Odnosząc się do pytania mieszkańców dotyczącego ewentualnego wykupu nieruchomości zabudowanych i gruntowych nie znajdujących się bezpośrednio na trasie linii ale tuż przy niej, odnieśli się do artykułu 9t. ustawy o transporcie kolejowym wprowadzającego obowiązek wykupu tylko tych nieruchomości, które nie nadają się do prawidłowego wykorzystania przez dotychczasowych właścicieli.
W trakcie blisko trzygodzinnego spotkania mieszkańcy nawiązali do uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Męcina z dnia 12 marca 2018 r. postulującego realizację projektowanej inwestycji zgodnie z dotychczasowym przebiegiem torów kolejowych przez teren Gminy Limanowa, z uwzględnieniem niezbędnych modernizacji, tj. złagodzenia łuków. Rezolucja trafiła do premiera Mateusza Morawieckiego, Marszałka Marka Kuchcińskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego  oraz do lokalnych posłów.
 
Po części oficjalnej nastąpiły  indywidualne rozmowy z przedstawicielami PKP, w trakcie których można było przedstawić swoje uwagi do proponowanego przebiegu trasy linii kolejowej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Męciny i Kłodnego i części Pisarzowej.

Wnioski mieszkańców :

  1. Zredagowanie i wystosowanie przez Urząd Gminy Limanowa pisma do Wojewody  odnośnie sprzeciwu mieszkańców sołectwa Męcina dotyczącego realizacji inwestycji w planowanym przez PKP PLK przebiegu.

 

  1. Rozważenie przez PKP przesunięcia peronu planowanego w rejonie ulicy  Białodworskiej, w stronę Pisarzowej lub Kłodnego.

 

  1. Objęcie procesem wywłaszczeniowym również gruntów i budynków  znajdujących się w bliskiej odległości od projektowanych torów kolejowych, których właściciele o to postulują.

 

  1. Podjęcie wszelkich działań by wysokość odszkodowań odzwierciedlała realną wartość wykupywanych nieruchomości.

 

  1. Zmiany zaproponowanego rozwiązania przebiegu dróg kolidujących z planowaną inwestycją.

 

źródło: UG Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content