Spotkanie rodzin zastępczych z Powiatu Limanowskiego

Uczestnicy spotkania

Z inicjatywy Starosty Limanowskiego odbyło się spotkanie rodzin zastępczych oraz pracownic PCPR Limanowa z Sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej, w celu omówienia tematów związanych z prawem dziecka, rodzica oraz z adopcją.

 

2 marca br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie adresowane do rodzin zastępczych oraz pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej z sędzią Sądu Rejonowego w Limanowej z wydziału rodzinnego i nieletnich – Joanną Rawską- Pietrzkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Puchała Starosta Limanowski, Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego oraz Monika Nawalaniec Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

W trakcie spotkania szeroko omówiono problematykę związaną z prawami rodzin zastępczych, obejmującymi możliwość decydowania o leczeniu i kształceniu dziecka oraz możliwością zmiany jego nazwiska. Następnie SSR Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich – Joanna Rawska– Pietrzkiewicz poruszyła temat regulacji sytuacji prawnej dziecka, która związana jest z obowiązkiem zgłoszenia do ośrodka adopcyjnego oraz koniecznością wyznaczenia opiekuna prawnego.

Na spotkaniu poruszony został problem kontaktów małoletnich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną biologiczną. Wymieniono doświadczenia i podjęto działania celem wypracowania wspólnego porozumienia. Omówiono również temat obowiązków rodziców zastępczych, do których należy przede wszystkim uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz terminowe dostarczanie dokumentów.
 Źródło/Zdj.: PCPR Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content