Spotkanie sprawozdawcze druhów z Gminy Kamienica

Spotkanie sprawozdawcze druhów z Gminy Kamienica 2020 - druchowie OSP Kamienica na wspólnym zdjęciu

W dniu 5 stycznia bieżącego roku miało miejsce spotkanie podsumowujące działalność kierownictwa poszczególnych jednostek OSP  na płaszczyźnie operacyjnej, kulturowej, finansowej, prewencyjnej oraz szkoleniowej w 2019roku. Zostały także omówione plany i kierunki działań na rok bieżący. Przedstawiono sprawozdania zarządów OSP oraz komisji rewizyjnych, zarząd każdej z jednostek uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy.

Głównym zadaniem jednostek jest likwidacja zagrożeń powstałych na terenie gminy. Jednak wyjazdy do działań to nie jedyna dziedzina, którą trudnią się druhowie. W obecnych czasach stawiania coraz większych wymogów samo utrzymanie gotowości bojowej jest nie lada wyzwaniem dla członków zarządu.

Każda z jednostek mocno angażuje się w życie lokalnej społeczności, służąc przy różnego rodzaju uroczystościach gminnych i parafialnych. Strażacy biorą także udział w szkoleniach, organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Limanowej, ćwiczeniach gminnych oraz zawodach sportowo pożarniczych.

Strażacy naszej gminy nie pobierają przysługującego im zgodnie z ustawą ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Druhowie przeznaczają tę kwotę na zakup sprzętu do swoich jednostek. Jedyną formą zapłaty za ich działania jest z pewnością ogromna satysfakcja z niesienia bezinteresownej pomocy dla innych.

Spotkanie sprawozdawcze druhów OSP z Gminy Kamienica

Źródło: www.kamienica.net.pl

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content