Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Limanowej

członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego Limanowa podczas obrad

Po raz kolejny w Starostwie Powiatowym w Limanowej spotkali się członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego Limanowa na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, podczas którego członkowie wybrali władze Zarządu, wyznaczyli zadania oraz podsumowali minione lata swojej pracy.

 

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze otworzył 8 lutego o godzinie 11.00 Przewodniczący Zarzadu Rejonowego Krzysztof Jaworski, którzy po przywitaniu gości przekazał głos Przewodniczącej Zjazdu Krystynie Gąsior.

Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad, Starosta Limanowski Jan Puchała, imieniu Zarządu i Rady Powiatu pogratulował dotychczasowej działalności oraz złożył życzenia sukcesów i powodzenia w dalszej pracy Związku – Cieszę się, ze po raz kolejny spotykacie się, aby podsumować Waszą całoroczną pracę, ale też wyznaczyć sobie nowe zadania i cele do spełnienia w obecnym roku. Jesteście przykładem dla młodych ludzi, ponieważ ukazujecie jak powinna wyglądać praca, w której chodzi głównie o dobro drugiego człowieka. Mam nadzieję, że Wasza praca będzie systematycznie się rozwijać, a ze swojej strony zapewniamy współpracę i pomoc, tak jak było to do tej pory.

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu, do władz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Limanowej  na rok 2018,  jednogłośnie wybrano następujące osoby:

Krzysztof Jaworski – Przewodniczący zarządu

Krystyna Gąsior- V-ce przewodnicząca

Michał Postrożny -V-ce przewodniczący

Anna Kasprzycka- Skarbnik

Władysława Chełmecka- Sekretarz

Maria Kapera- Członek zarządu

Teresa Potoniec- Członek zarządu

Danuta Tenczar- Członek zarządu

Maria Tabak- Członek zarządu

Maria Juszczyk- Członek zarządu

Stanisław Majka- Członek zarządu

Józef Michalik- Członek zarządu

Stanisław Budzisz- Członek zarządu

Do Rejonowej Komisji Rewizyjnej wybrano:
Teresa Michura – Przewodnicząca
Zofia Trzópek – Zastępca
Jerzy Kokot – Członek

Do Delegatów za Zjazd Okręgowy wybrano:
Krzysztof Jaworski
Michał Postrożny
Krystyna Gąsior

Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne za kadencję 2013- 2017, sprawozdanie finansowe za kadencje 2013- 2017 oraz Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej. Na koniec członkowie podjęli uchwałę dotyczącą kierunków działania na bieżący okres kadencji Zarządu.

W zebraniu uczestniczyło 24 członków PZERiI z Limanowej, a także przedstawiciele Powiatu Limanowskiego: Starosta Limanowski Jan Puchała, Członek Zarządu Powiatu Agata Zięba oraz Radny Powiatu Tadeusz Kubowicz.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content