Spotkanie z mieszkańcami w sprawie kolei

W miniony piątek 13 grudnia z inicjatywy Stanisława Nieczarowskiego Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych i Przewodniczącej Rady Powiatu Limanowskiego Ewy Filipiak odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Łukaszem Bochniarzem. Poza członkami Komisji w posiedzeniu wzięli udział Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, pracownicy Starostwa oraz mieszkańcy powiatu. Celem prowadzonych rozmów była informacja dotyczące przebiegu zarówno nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko oraz modernizacji linii 104 Chabówka – Nowy Sącz jak również możliwości zmiany projektu.

Przypominając, 7 stycznia br. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Był to pierwszy z trzech etapów inwestycji dla budowy nowej linii, zwanej „Podłęże – Piekiełko” i modernizacji istniejącej linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa dla poszczególnych odcinków modernizowanej linii i planowanej nowej linii kolejowej.

Dyrektor projektu przedstawił dotychczasowe działania oraz postępy prac i plany etapowej realizacji inwestycji. Wszyscy obecni mogli zasięgnąć informacji co do przebiegu trasy. Podczas spotkania mieszkańcy dopytywali o możliwości zmiany projektu wyżej opisanej inwestycji. Jednak jak zaznaczył Dyrektor, ze względu na podjęte już kroki, na plan można nanieść jedynie „kosmetyczne” poprawki, ale nie ma już na ten moment możliwości jego całkowitej zmiany.

Są już realizowane projekty budowlane np. bardzo zaawansowany etap na odcinku E – między Klęczanami, a Nowym Sączem. Stopień zaawansowania wynika przede wszystkim z porozumień, jakie są zawierane z gminami. Żeby nie było wątpliwości przed przystąpieniem do prac projektowych, czyli przed styczniem 2019 roku pozwoliliśmy sobie,  niezależniena wniosek Centrali PKP PLK przeprowadzić szereg spotkań z przedstawicielami władz samorządowych. Na tych spotkaniach był przypominany przebieg, który był odebrany w 2015 roku na etapie aktualizacji studium wykonalności– mówił Dyrektor i zaznaczył, że w opinii Centrali PKP PLK S.A., samorządy często nie analizowały podpisywanych porozumień.

Budowa nowej linii w dużej mierze dotyczy mieszkańców Gminy Jodłownik. Obecni na posiedzeniu skarżyli się, iż nikt wcześniej ani nie konsultował z nimi przebiegu linii ani tez nie mieli żadnych informacji, że ich domy leżą w pasie, który będzie przeznaczony pod realizację inwestycji.

Od 2000 roku następowały prace studialne i tutaj jak pan Dyrektor zauważył, gmina powinna konsultować lokalizację inwestycji z mieszkańcami, uprzedzając o tym, że inwestycja ta znajduje się w pasie zainteresowanych pod umowę kolei – zwrócił uwagę Stanisław Nieczarowski Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Inicjatyw Gospodarczych.

Podczas posiedzenia ze strony przedstawicieli Powiatu Limanowskiego padły wstępne pomysły pomocy dla osób, które w przyszłości miałyby zostać wywłaszczone pod budowę inwestycji. Starosta Mieczysław Uryga zwracał uwagę, aby starać się nie dzielić gospodarstw. Natomiast Stanisław Nieczarowski zwrócił się do Starosty Limanowskiego z inicjatywą zawnioskowania do Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, aby osoby, które będą musiały zostać wywłaszczone, a będą chciały zostać w gminie Jodłownik mogły otrzymać dostęp do gruntu będącego we własności Skarbu Państwa na terenie tej gminy.

Komisja postanowiła kontynuować bieżący kontakt z dyrektorem projektu i współpracę przy realizacji tej oczekiwanej inwestycji.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content