Spotkanie wojewody z przedstawicielami samorządów, które ucierpiały wskutek ostatnich opadów

Spotkanie wojewody z samorządowcami

Ostatnie intensywne opady deszczu w Małopolsce wywołały silne wezbrania wód w rzekach. Te zaś spowodowały uszkodzenia, które wiązały się z interwencjami głównie straży pożarnej, a obecnie szkody te są inwentaryzowane przez samorządy. W związku z tym wczoraj 25 lipca, z inicjatywy wojewody małopolskiego Piotra Ćwika w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się spotkanie przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z przedstawicielami małopolskich samorządów, które najbardziej ucierpiały wskutek tych wezbrań. Powiat Limanowski reprezentowała Agata Zięba Członek Zarządu Powiatu.

Spotkanie to miało na celu podsumowanie działań ratowniczych oraz omówienie i wstępne zinwentaryzowanie przez samorządy powstałych szkód i potrzeb, a także przypomnienie samorządom procedur dotyczących pozyskiwania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz trybu i zasad dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Spotkaliśmy się dziś by omówić kwestie procedur oraz formy pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych. Jesteśmy gotowi, by szybko i sprawnie procedować wnioski, które samorządy będą do nas przesyłać mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Wojewoda podczas wypowiedzi dla mediów

Jak wynika ze wstępnie przekazanych przez samorządy danych, szkody w infrastrukturze komunalnej polegają przede wszystkim na uszkodzeniu dróg (różnego stopnia: podmycia korpusu drogi, zniszczenia poboczy, uszkodzenia rowów, uszkodzenia nawierzchni), przepustów drogowych (zamulenia, całkowite uszkodzenia), mostów (podmycia i uszkodzenia przyczółków, uszkodzenia konstrukcji), kładek. Wystąpiły również szkody dotyczące ujęć wody pitnej (zanieczyszczenia) czy podtopień szkół. W kilku miejscach możemy mieć do czynienia z uaktywnieniem osuwiska. Najwięcej zniszczeń – według wstępnych ustaleń – jest w powiecie limanowskim.

Jak zgłaszają samorządy – obecnie trwa inwentaryzowanie szkód, weryfikowanie zgłoszeń dotyczących zniszczonej infrastruktury oraz przygotowywanie opinii technicznych. Do wstępnych prac przystępują gminne komisje do spraw szacowania szkód, które następnie przekażą protokoły szkód do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który ma za zadanie ich weryfikację.

W skali całego województwa liczba interwencji nie jest duża, jednakże w kilku powiatach zjawisko było szczególnie silne i właśnie tam skumulowane były działania ratownicze. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z żywiołem, którego siła spotęgowana była w związku z ukształtowaniem terenu. Interwencje straży pożarnej polegały w głównej mierze na wypompowywaniu wody z piwnic, posesji i dróg, udrażnianiu przepustów oraz zabezpieczaniu terenu przed podtopieniami. Nie było osób poszkodowanych – poinformował MUW.

Info./fot.: MUW

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content