Spotkanie doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej z młodzieżą klas technicznych oraz ich wychowawcami.

Spotkanie doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej z młodzieżą klas technicznych oraz ich wychowawcami.

W dniu 17 stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej odbyło się spotkanie doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej z  młodzieżą klas technicznych oraz ich wychowawcami.

Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z aktualną sytuacją ludzi młodych na lokalnym rynku pracy, zawodami deficytowymi i  nadwyżkowymi. Przedstawiono także informacje dotyczące usług i instrumentów oferowanych przez PUP osobom zarejestrowanym, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Przybliżono również zagadnienia dotyczące usług EURES oraz możliwości weryfikacji ofert pracy za granicą umieszczanych na różnych portalach społecznościowych za pośrednictwem Punktu Weryfikacji Ofert Pracy z siedzibą w Warszawie. Doradcy zawodowi: Ewa Matras, Agnieszka Bulanda zaprezentowali młodzieży również tematykę metod i  sposobów szukania pracy, a także przedstawili wyniki Raportu WUP Kraków „Pracodawca – Rynek – Pracownik” najważniejszych kompetencji kandydatów do pracy zgłaszanych przez małopolskich pracodawców.

Celem spotkania było także uzmysłowienie młodzieży kwestii odpowiedzialności za własne życie i przyszłą karierę zawodową. Podkreślano, że idea „uczenia się przez całe życie” jest fundamentalną podstawą wizji nowoczesnego społeczeństwa. Przemiany gospodarcze i  technologiczne, jakie zachodzą na rynkach, wymuszają na jednostce ciągłe aktualizowanie wiedzy, umiejętności i  kwalifikacji. Musimy inwestować w siebie, aby zaistnieć i odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, zadawała pytania, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, uwagami. W spotkaniu udział wzięło ok. 100 osób.

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij