Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Spotkanie w ramach grupowej informacji zawodowej

23 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z osobami bezrobotnymi w ramach grupowej informacji zawodowej. Wydarzenie organizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w partnerstwie z Zakładem Karnym w Nowy Sączu.

W spotkaniu z bezrobotnymi i poszukującymi pracy uczestniczyli przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Limanowej Wojciech Włodarczyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk, kierownik Zespołu Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa zawodowego Joanna Kroczek, doradcy zawodowi: Ewa Matras, Agnieszka Bulanda oraz przedstawiciele Służby Więziennej Zakładu Karnego w Nowym Sączu: major Dariusz Janik i kapral Karolina Janik-Dorula.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Marek Młynarczyk, który przywitał wszystkich uczestników. Głos zabrał także przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Wojciech Włodarczyk. Następnie przedstawiciele Zakładu Karnego w Nowym Sączu zaprezentowali warunki rekrutacji oraz pracy w służbie więziennej. W kolejnej części spotkania doradcy zawodowi PUP Limanowa zapoznali uczestników z usługami i instrumentami rynku pracy oferowanymi osobom zarejestrowanym, a także z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych.

Na zakończenie podziękowano uczestnikom za udział w spotkaniu oraz złożono życzenia wielu sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjno-promocyjne opracowane przez PUP. W trakcie spotkania uczestnicy mieli również możliwość zadawania pytań oraz indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Zakładu Karnego w Nowym Sączu oraz pracownikami PUP Limanowa.

2024-04-19 23:42:26, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa