Spotkanie z Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu limanowskiego

W dniu 30 lipca 2021r. w Starostwie Powiatowym w  Limanowej  odbyło się spotkanie organizacyjne z  Przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego.

Przedmiotem spotkania było omówienie spraw związanych z planowaną organizacją Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie limanowskim. Powiat Limanowski na organizację przedsięwzięcia pozyskał dofinasowanie już w 2020 roku ze środków w ramach Lokalnej Grupy Działania Przyjazna Ziemia Limanowska.

W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich samorządów powiatu limanowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Limanowski – Mieczysław Uryga, Wicestarosta Limanowski – Agata Zięba oraz Kierownik Biura Pozyskiwania Środków  Zewnętrznych – Paweł Tokarczyk. Po krótkim powitaniu przybyłych gości, Panie z KGW podsumowały dotychczasową działalność swoich organizacji, a następnie zapoznały się z planami organizacji Kongresu KGW w powiecie limanowskim. Kongres będzie podsumowaniem dotychczasowej działalności KGW w powiecie limanowskim oraz formą docenienia działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania możliwości wzięcia udziału przez KGW w projekcie Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego dotyczącym organizowanych przez LOT warsztatów rękodzieła we wszystkich gminach powiatu limanowskiego. Dzięki pozyskanym przez LOT środkom z Narodowego Instytutu Wolności  w ramach konkursu NOWE FIO zostanie przeprowadzonych na terenie powiatu limanowskiego 30 spotkań dla KGW promujących rękodzieło, rzemiosło, twórczość lokalną.

źr. LOT Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content