Spotkanie Zespołu Koordynującego z przedstawicielami GOPS i MOPS z powiatu limanowskiego

Spotkanie z przedstawicielami GOPSów i MOPsów

W dniu 19.09.2019 r. o godzinie 12.00 w s.204 Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyło się spotkanie Zespołu Koordynującego w ramach Partnerstwa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego z Kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

W spotkaniu uczestniczyli: kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu limanowskiego: Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych i planowanych działań w ramach Partnerstwa, przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku pracy powiatu limanowskiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej Marek Młynarczyk przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy, podsumował dotychczasową współpracę w ramach Partnerstwa oraz omówił planowane działania w obszarach wspólnych dla ośrodków pomocy społecznej i urzędu pracy.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga podziękował Ośrodkom Pomocy Społecznej, Powiatowemu Urzędowi Pracy jak i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za zaangażowanie i realizowanie zadań  na rzecz osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz są zagrożone wykluczeniem społecznym.

W trakcie spotkania podpisana została umowa w sprawie udostępniania danych osobowych przetwarzanych w systemie SEPI, określająca zasady udostępnienia danych osobowych, których administratorami są Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu limanowskiego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej.

 

źr.fot.: PUP Limanowa

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content