Stabilizacja osuwiska w Jurkowie

Stabilizacja osuwiska w Jurkowie

29 marca Wojewoda Małopolski poinformował iż Powiat Limanowski uzyskał dofinansowanie z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na Usuwanie Skutków Ruchów Osuwiskowych Ziemi, na wykonanie robót budowlanych związanych ze stabilizacją osuwiska i odbudową zniszczonego odcinka drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna – Podłopień w miejscowości Jurków.

W najbliższych dniach wszczęte zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

Zakres określonych w projekcie robót budowlanych obejmował będzie :
– wykonanie palisady żelbetowej wzdłuż drogi na odcinku ok. 44 mb z kotwami gruntowymi
– wykonanie odwodnienia obszaru osuwiska po obu stronach drogi wraz z odprowadzeniem do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej otwartej szczelnej
– odbudowa drogi powiatowej wraz z poboczem, montaż barier stalowych energochłonnych

Ostateczny koszt realizacji zadania i wynikająca z niego kwota dofinansowania i udziału własnego powiatu, znane będą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Planowane zakończenie robót i oddanie drogi do pełnego użytkowania, nastąpi do końca bieżącego roku.

Źródło,fot. PZD Limanowa

herb i godło Polski

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content