Starosta Limanowski umorzył już ponad 3,5 tysiąca pożyczek.

Tarcza antykryzysowa logo

 Starosta Limanowski umorzył już ponad 3,5 tysiąca pożyczek, przyznanych jednorazowo mikroprzedsiębiorcom z terenu powiatu limanowskiego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka przyznawana jest i umarzana  przez Starostę na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374)   

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. Fakt ten sprawdzany jest przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie wpisu do właściwego rejestru CEIDG lub KRS.

Umorzenie następuje bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie.

Wykazy umorzonych pożyczek wg. nr wniosku o udzielenie pożyczki, składanego do Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, podanego również w tytule przelewu bankowego, który otrzymał przedsiębiorca, zamieszczane są sukcesywnie na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej www.limanowa.praca.gov.pl. W zakładce „Tarcza antykryzysowa” „umorzone pożyczki – wykazy”.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą więc, po numerze wniosku, który składali do PUP,  sprawdzić, czy i kiedy ich pożyczka została umorzona.  Do chwili obecnej umorzone zostały pożyczki udzielone do 20 maja 2020r.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających umorzenie pożyczki, Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej będzie wyjaśniał te okoliczności a  przedsiębiorca otrzyma wezwanie Starosty do zwrotu otrzymanej pożyczki oraz harmonogram spłaty tej pożyczki.

Prosimy zatem o śledzenie strony internetowej PUP w Limanowej www.limanowa.praca.gov.pl.

Do dnia 21. 08.2020r. Starosta Limanowski udzielił 6250 pożyczek na pokrycie bieżących potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej na łączną kwotę ponad 31 milionów złotych.

Łączne wsparcie udzielone przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym przez Starostę Limanowskiego w ramach pożyczek i dofinansowań wynosi blisko 50 milionów złotych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content