Starosta przekazał Miastu Limanowa grunty pod budowę drogi!

Starosta Limanowski przekazał Miastu Limanowa grunty pod budowę drogi łączącej ul. Witosa z drogą wewnętrzną, która stanowi przedłużenie ulicy Fabrycznej na terenie po byłym CPN.

16 listopada 2018 r. Starosta Limanowski Jan Puchała reprezentujący Skarb Państwa, za zgodą Wojewody Małopolskiego przekazał na rzecz Miasta Limanowa, w drodze darowizny- własność nieruchomości składających się z działek ewidencyjnych nr 380/63, 380/65, 380/57, 424/23,424/19,424/21 położonych w obrębie nr 3 w Limanowej. Działki 424/19, 424/21, 424/23 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z drogi wojewódzkiej.

Jest to kolejny etap realizacji  porozumienia, jakie zawarte zostało pomiędzy Miastem Limanowa a Powiatem Limanowskim w sprawie budowy odcinka drogi łączącej ul. Witosa z drogą wewnętrzną, stanowiącą przedłużenie ulicy Fabrycznej, na terenie po byłym CPN. Realizacja tego zamierzenia inwestycyjnego – wiąże się z koniecznością nabycia przez Miasto Limanowa własności nieruchomości położonych w Limanowej w obrębie ewidencyjnym nr 3, stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu wieczystym  wielu podmiotów. Większość z tych podmiotów zrzekła się już prawa użytkowania wieczystego, tuż po zrzeczeniu się tego prawa przez wszystkich użytkowników wieczystych, Starosta Limanowski przekaże pozostałe grunty.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content