Święto Plonów Gminy Laskowa

Zebrani goście na scenie

Gminne Dożynki – „Święto Plonów”, rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu dożynkowego z parkingu do Kościoła, gdzie nastąpiło uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych, przygotowanych przez wszystkie sołectwa Gminy Laskowa, po czym rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana w intencji rolników Gminy Laskowa, sprawowana w Kościele pw. św. Józefa Robotnika w Krosnej, którą odprawił ks. Franciszek Pacholik – rodak pochodzący z Krosnej, w asyście księży sprawujących posługę w parafiach Gminy Laskowa. Oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej zapewnił krośnieński chór wraz z Parafialną Orkiestrą Dętą z Krosnej.

Widok na ołtarz podczas uroczystej Mszy świętej

Po Mszy Świętej, korowód dożynkowy prowadzony przez Parafialną Orkiestrę Dętą z Krosnej, udał się na plac dożynkowy, gdzie Starostowie Dożynek Danuta i Stanisław Rosiek, obdarowali Wójta Gminy Laskowa Piotra Stacha chlebem, miodem i koszem owoców – symbolami tegorocznych plonów.

Komisja Konkursowa w składzie: Maria Brylak – Załuska – etnograf, Joanna Hołda – etnolog Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Zofia Szewczyk – pracownik MODR – PZDR w Limanowej, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 9 wieńców dożynkowych: z Kamionki Małej, Kobyłczyny, Krosnej, Jaworznej, Laskowej, Strzeszyc, Sechnej, Ujanowic oraz Żmiącej postanowiła przyznać następujące miejsca:

Kategoria wieńców tradycyjnych:

Grand Prix, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej z Kobyłczyny.

Dwa równorzędne I miejsca,przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Krosnej,

  • Grupie Wieńcowej ze Strzeszyc.

Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Laskowej,

  • Grupie Wieńcowej z Sechnej.

Kategoria wieńców współczesnych – artystycznych:

Dwa równorzędne I miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej ze Żmiącej,

  • Grupie Wieńcowej z Ujanowic.

Dwa równorzędne II miejsca, przyznano:

  • Grupie Wieńcowej KGW z Kamionki Małej,

  • Grupie Wieńcowej z Jaworznej.

Ponadto Komisja Konkursowa wytypowała na XX Dożynki Województwa Małopolskiego w Radziszowie w dniu 26 sierpnia 2018 roku, wieniec dożynkowy KGW z Krosnej.

Natomiast na Pielgrzymkę Rolników – Jasnogórskie Dożynki w Częstochowie, 1-2 września 2018 roku, zgodnie z obowiązującą kolejnością wyjazdów, pojedzie Grupa Wieńcowa z Jaworznej.

Wszystkie Grupy Wieńcowe otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne, które wręczyli: Wiesław Janczyk – Poseł RP, Grzegorz Biedroń – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Puchała – Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga – Wicestarosta Limanowski, Piotr Stach – Pełniący Obowiązki Wójta Gminy Laskowa, Michał Kogutowicz – Przewodniczący Rady Gminy Laskowa oraz Jolanta Grzegorzek – Radna Powiatu Limanowskiego.

Zgromadzeni gratulowali grupom wspaniale wykonanych wieńców oraz ich prezentacji, natomiast Komisja Konkursowa podkreśliła ich bardzo wysoki poziom artystyczny, życząc podtrzymania tej wspaniałej tradycji w latach następnych.

Bardzo ciepło został przyjęty występ Grupy Regionalnej z Krosnej. Gwiazdą wieczoru był zespół „KRYWAŃ”. Całość zakończyła wieczorna zabawa plenerowa z zespołem AKCENTT BAND

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców jak i turystów.

GALERIA ZDJĘĆ

Źródło, fot. GOK Laskowa

image_pdfimage_print

Udostępnij