Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Świętowali Dzień Strażaka

17 maja 2021 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Limanowej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Pandemia ograniczyła kolejny rok święta, dlatego też uroczystość miała charakter wewnętrzny.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Przemysławowi Przęczkowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Dariusza Molka.

Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Wojciech Frączek, który w swoim przemówieniu podkreślił i podziękował strażakom i pracownikom limanowskiej komendy oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za trud, zaangażowanie i profesjonalizm. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków oraz pracowników pożarnictwa.

W kolejnej części zostały odczytane rozkazy personalne osób odznaczonych, awansowanych oraz wyróżnionych.

  • Brązową Odznakę ,, Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

mł. bryg. Tomasz Kaptur

mł. kpt. Piotr Janczy

asp. sztab. Daniel Curzydło

asp. sztab. Tomasz Michura

  • Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:

mgr Ewa Dutka

 

Rozkazem Personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:

  • młodszego brygadiera:

st. kpt. Monika Chojnacka

st. kpt. Tomasz Kaptur

  •  starszego kapitana:

kpt. Wojciech Bogacz

 

Rozkazem Personalnym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał stopnie:

  • starszego aspiranta:

asp. Jan Pietrzak

  • aspiranta:

mł. asp. Piotr Matląg

mł. asp. Marcin Rokosz

 

Rozkazem Personalnym Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:

  • starszego ogniomistrza:

ogn. Tomasz Skirliński

ogn. Piotr Puch

  • ogniomistrza:

mł. ogn. Robert Rybka

mł. ogn. Rafał Borucki

  • młodszego ogniomistrza:

st. sekc. Marcin Mrózek

  • starszego sekcyjnego:

sekc. Marcin Kuźma

sekc. Paweł Antosz

 

W kolejnej części uroczystości głos zabrał zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Przemysław Przeczek. Na wstępie pogratulował odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym funkcjonariuszom. Podkreślił jak ważną rolę spełniają strażacy PSP i OSP w systemie bezpieczeństwa, kierując słowa uznania i podziękowania w imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego jak również własnym.

Swoje podziękowania dla wszystkich strażaków skierował również starosta limanowski Mieczysław Uryga oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Limanowej st.bryg. w st. spocz. dh. Grzegorz Janczy.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga przekazuje gratulacje awansowanemu strażakowi. Wręcza mu list gratulacyjny i ściskska dłoń.

Źródło, fot. : PSP Limanowa

2021-12-01 04:30:16, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa