Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie na zakup nowego ambulansu

W marcu br. Szpital Powiatowy w Limanowej zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o dofinasowanie do realizacji projektu pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i już w kwietniu podpisano umowę , zgodnie z którą Szpital otrzyma 520 000 zł na realizację tego celu.

Na stronie internetowej Szpitala został ogłoszony przetarg na zakup ambulansu. Zgodnie ze specyfikacją zakupiony zostanie samochód fabrycznie nowy, z zabudową przedziału medycznego, przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. Karetka wyposażona będzie w m.in. defibrylator z pełnym wyposażeniem + modem, respirator transportowy przenośny, pompę infuzyjną, ssak elektryczny transportowy oraz ssak ręczny, wideolaryngoskop z kamerą, nosze główne oraz transporter noszy.

„Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji” to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Sekcja Transportu przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ubiegłym roku wzbogaciła się o 3 nowe pojazdy sanitarne. Na obecną chwilę dysponuje 26 samochodami.

 

źr./fot: www.szpitallimanowa.pl

 

2022-10-01 00:32:52, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa