9. edycja konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”

„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” konkurs

Jeśli znasz przedsiębiorstwa społeczne, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, pomagają wyjść na prostą walczącym z uzależnieniami, a także podają pomocną dłoń tym, którzy chcą wrócić do aktywności zawodowej i odnaleźć się na rynku pracy po długiej przerwie, związanej na przykład z pobytem w zakładzie karnym – zgłoś je do 9. edycji konkursu, który wyłoni Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej 2019. Zgłoszenia trwają do 16 września.

Jednym z celów konkursu„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” jest wyróżnienie i wspieranie dobrych praktyk realizowanych przez małopolskich pracodawców.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, zakłady pracy chronionej, spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne, a także podmioty działające w innych formach prawnych, posiadające aktualny status przedsiębiorstwa społecznego. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zarejestrowanie działalności w województwie małopolskim oraz prowadzenie jej minimum przez 24 miesiące. Również młode firmy społeczne wziąć udział konkursie – dla nich przygotowano specjalną kategorię Debiut Roku.

Oprócz kategorii głównej przeznaczonej dla przedsiębiorstw społecznych, zostaną wybrane także samorządy oraz firmy komercyjne wspierające swoimi działaniami rozwój ekonomii społecznej.
Tegoroczną nowością jest kategoria – Podmiot Reintegracyjny Roku – pozwalająca na wyróżnienie spośród małopolskich klubów i centrów integracji społecznej oraz warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej jednostek prowadzących najbardziej efektywnie działalność aktywizującą na rzecz swych podopiecznych.

Na zgłoszenia przesyłane na adres ROPS w Krakowie (ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków), czekamy do dnia 16 września 2019 r.

Regulamin konkursu wraz z dokumentami aplikacyjnymi jest dostępny na stronie internetowej, a bieżące informacje na temat Małopolskiego Lidera PS 2019 można śledzić na profilu facebookowym – Małopolska Ekonomia Społeczna.

Konkurs jest objęty patronatem marszałka Witolda Kozłowskiego.

„Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” - konkurs

źródło: www.małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij