Powiat Limanowski

Oficjalny portal

TRANSPORT PUBLICZNY W POWIECIE LIMANOWSKIM!

Informujemy, że w ramach projektu ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego pn. „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” Powiat Limanowski wyłonił operatora, który będzie świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: Szczawa Białe – Limanowa – Szczawa Białe.

Decyzję o uruchomieniu przedmiotowej linii komunikacyjnej podjęto z uwagi na potrzeby przewozowe zgłaszane przez mieszkańców powiatu limanowskiego. Linia komunikacyjna została uruchomiana dzięki pomocy finansowej samorządów gminnych, przez które przebiega.

Uruchomienie linii nastąpiło w dniu 1 marca 2021 r. Zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy od poniedziałku do piątku wykonywanych jest 10 kursów, natomiast w soboty, niedziele i święta jest po 5 kursów. Przedmiotowe połączenia ułatwią mieszkańcom dotarcie do pracy, szkoły czy szpitala powiatowego, natomiast kursy wykonywane w soboty, niedziele i święta umożliwią turystom dotarcie m. in. do szlaków prowadzących na górę Mogielica oraz do tras narciarstwa biegowego wokół tej góry, jak również do wielu ciekawych atrakcji turystycznych.

Rozkład jazdy można zobaczyć tutaj

 

2021-12-07 13:03:15, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa