Trwa nabór do kolejnej edycji nagrody dla opiekunów drewnianych zabytków w Małopolsce

Nagrody im. Mariana Korneckiego
Do 20 marca potrwa nabór do kolejnej edycji Nagrody im. Mariana Korneckiego, która honoruje najlepszych gospodarzy małopolskich zabytków architektury drewnianej. Nagradzane mogą być również promujące to dziedzictwo projekty kulturalno-edukacyjne.

To specjalne wyróżnienie stworzone z myślą o spuściźnie, która w szczególny sposób jest narażona na niszczące działanie upływu czasu. Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego honoruje najlepszych opiekunów zabytkowych kościółków, cerkwi, dworów, domostw oraz wszelkich innych obiektów z drewna. To właśnie dzięki ich troskliwej opiece, wspomniane budynki są nie tylko rewitalizowane, ale też wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej. Na wyróżnienie mogą liczyć także projekty kulturalno-edukacyjne, które promują tego typu architekturę.

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Jest ona przyznawana za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie;
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne;
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
    przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej;
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej;
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej;
  • „ożywiania” zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji Nagrody im. Mariana Korneckiego mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz: instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków, instytucje kultury, stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki, dyplomowani  konserwatorów zabytków i dzieł sztuki, uczelnie wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej, organy administracji samorządowej.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków) do 20 marca br.. Laureat zostanie ogłoszony w maju, na uroczystym spotkaniu organizatorów i opiekunów obiektów zabytkowych podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Więcej informacji na stronach BIP.

 

źródło: malopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content