Trwają prace nad nową Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027

Małopolska 2030 , debata Nowy Sącz

W minionym tygodniu w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyła się debata regionalna poświęcona nowej Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” oraz Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027, w której udział wzięli przedstawiciele władz Wojewódzkich, radni i parlamentarzyści m.in. marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, senator Wiktor Durlak oraz  poseł na Sejm Patryk Wicher.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz województwa, powstające dokumenty będą uwzględniały zmiany, które zachodzą w sferze społeczno-gospodarczej nie tylko w kraju, ale także na poziomie Unii Europejskiej, a ich ostateczny kształt będzie efektem rozmów i warsztatów z samorządowcami i mieszkańcami z każdej części Małopolski. Stąd cykl debat regionalnych, podczas których analizie poddawane są m.in. przedsięwzięcia strategiczne, rozpatrywane w podziale na obszary: małopolskie rodziny, opiekę zdrowotną, edukację, sport, ochronę dziedzictwa i uczestnictwo w kulturze, wspieranie aktywności zawodowej oraz bezpieczeństwo.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” ze szczególnym uwzględnieniem obszarów strategicznej interwencji przedstawiła dyrektor Joanna Urbanowicz, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Z koli na temat kwestii terytorializacji wsparcia proponowanej w ramach założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 mówił Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarzadzania Programami Operacyjnymi UMWM.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy równoległych sesji: samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy dyskutowali na temat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie 2021-2027 oraz o możliwościach i potrzebach współpracy z Województwem Małopolskim na polu kreowania markowych produktów ponadlokalnych.

źródło: małopolska. pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content