Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Trwają rozmowy o punkcie krwiodawstwa w Limanowej

W piątek 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się spotkanie z Łukaszem Gulińskim Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, który w odpowiedzi na informację dotyczącą likwidacji punktu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziału Terenowego w Limanowej, postanowił podjąć rozmowy mające na celu omówienie problemu oraz zmierzające do zachowanie ciągłości funkcjonowania punktu na terenie powiatu limanowskiego.

Podczas spotkania omówiono znaczenie funkcjonowania krwiodawstwa w Limanowej. Odwiedzono także potencjalne miejsce do przeniesienia niniejszego punktu. W rozmowach uczestniczył również Dyrektor Szpitala Marcin Radzięta.

Starosta Limanowski Mieczysław Uryga podkreślił, jak duże znaczenie ma punkt krwiodawstwa w Limanowej – Zainteresowanie mieszkańców powiatu punktem krwiodawstwa jest bardzo duże. Z roku na rok przybywa osób oddających krew w naszym regionie. Mieszkańcy chętnie dzielą się tym cennym darem, co daje powód do dumy.

Starosta zaoferował pomoc w organizacji przeniesienia punktu do nowej lokalizacji, a Dyrektor Łukasz Guliński zapewnił o ciągłości jego funkcjonowania do czasu zmiany dotychczasowej lokalizacji.

2021-12-07 13:21:55, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa