Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Uczcili pamięć o inż. Janie Drożdżu w 65. rocznicę jego śmierci

W tym roku przypada 125 rocznica urodzin Jana Drożdża oraz 65 rocznica śmierci twórcy Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej.  9 grudnia br. kościele parafialnym w Łososinie Górnej o godz. 1500 odprawiono z tej okazji okolicznościową Mszę św. w intencji reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej. W skromnych uroczystościach, odbywających się w reżimie panującej epidemii uczestniczyli przedstawiciele powiatu limanowskiego: Czesław Kawalec – Członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, oraz Stefan Hutek – radny powiatowy. 

Delegacje oraz goście obecni na uroczystości złożyli wiązanki na grobie Jana Drożdża, po czym w asyście pocztów sztandarowych przemaszerowano do Kościoła Parafialnego w Łososinie Górnej, aby wziąć udział we Mszy Świętej. Na zakończenie złożono również wieńce pod pomnikiem legionistów.

Czesław Kawalec- członek zarządu powiatu podczas składania wiązanki w Łososinie Górnej

 

Jan Drożdż w swojej pracy pedagogicznej kierował się dewizą „Chcąc wprowadzić zmiany w materii, trzeba zacząć od ducha”. To właśnie gospodarka alpejska w Szwajcarii  stała się dla niego inspiracją do stworzenia systemu edukacji rolniczej, wzorowanej na  jej wieloletnim dorobku, a założona przez niego szkoła rozsławiała ziemię Limanowską w kraju i w całej Europie.

Założyciel Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej przed jej powołaniem praktykował w gospodarstwach rolnych w Szwajcarii a następnie prowadził wśród limanowskich rolników kursy serowarstwa.

Górska Szkoła Rolnicza była od początku ośrodkiem akademickim, związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zeszłoroczna Konferencja naukowa w 90 rocznicę powstania  Szkoły zgromadziła potencjał naukowy Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, który jest kontynuatorem wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w postaci referatów naukowych, przygotowanych przez kadrę akademicką Uniwersytetu w osobach: Prof. dr hab. Jana Szarka, Prof. dr hab. inż. Tadeusza Juliszewskiego, dr Piotra Antkiewicza, dr inż. Renaty Bieżanowskiej-Kopeć.

fot. ziemialimanowska.pl

2021-12-01 04:28:26, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa