Uczeń I LO w Limanowej finalistą olimpiady historycznej

Sukces ucznia I LO w Limanowej Filipa Sternala w XI edycji Olimpiady Ogólnopolskiej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1887–1922. O NIEPODLEGŁOŚĆ I GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ”.

W roku szkolnym 2017/18 młodzież I LO po raz kolejny uczestniczyła w Olimpiadzie Ogólnopolskiej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralną Bibliotekę Wojskową i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podkreślić należy, że Komitet Główny przyjął uzgodniony z Centralną Komisją Egzaminacyjną  Nowy Regulamin Olimpiady oraz wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o wpisanie Olimpiady na listę olimpiad przedmiotowych. W związku z powyższym zawody szkolne stały się obowiązkowe, zaś centralne dwustopniowe, a tegoroczna Olimpiada uzyskała charakter przedmiotowej, tj. dającej laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.

Reprezentantami I LO w zawodach rejonowych tegorocznej XI edycji Olimpiady, odbywających się w Nowym Sączu, byli uczniowie: Filip Sternal i Kamil Bulanda (kl. 3G) oraz Karol Młyński i Krzysztof Chudy (kl. 1G). Dzięki uzyskanym wynikom Filip i Karol zostali dopuszczeni do zawodów okręgowych w Krakowie, w wyniku których Filip Sternal zakwalifikował się do zawodów centralnych I stopnia Olimpiady. Opiekunem Filipa jest mgr Adam Dębski.

Zawody centralne I stopnia rozgrywane były w dniu 22 marca 2018r w Krakowie. Polegały one na napisaniu w ciągu 120 minut pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów (podanych przez Komitet Główny) obejmujących blok zmienny i stały programu Olimpiady. Filip Sternal otrzymał za napisaną pracę ocenę „dobry” i tym samym uzyskał tytuł finalisty.

Poziom Olimpiady, w której w r. szk. 2015/16 uczestniczył uczeń I LO – Krzysztof Jasica, zajmując VI miejsce w Polsce, a w r. szk. 2016/17 – Kamil Bulanda, uzyskując tytuł finalisty, jest oceniany przez specjalistów jako bardzo wysoki. Uczestnicy muszą wykazać się znajomością historii w zakresie programu szkoły średniej (tzw. blok stały) oraz bardzo szczegółową wiedzą specjalistyczną z określonego zakresu tematycznego (blok zmienny). Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, przygotowuje uczniów do studiów wyższych, a także do gotowości spełnienia obywatelskich obowiązków wobec państwa.

uczeń- finalista ogólnopolskiego konkursu

 

Źr: I LO Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content