Umowa na głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej podpisana!

Dzisiaj (19.08) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, Wicestarosta Agata Zięba oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Nastałek podpisali umowę na Głęboką modernizację energetyczną budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej. Działanie: 4.3  Poprawa  efektywności  energetycznej  w  sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie: 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

 

Projekt obejmuje budynek Starostwa Powiatowego w Limanowej. W zakres projektu wchodzą:

– modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody – wymiana podgrzewaczy elektrycznych c.w.u.;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne – wszystkie pomieszczenia oświetlone będą oprawami oświetleniowymi typu LED montowanymi na stropie, w suficie podwieszonym lub zwieszane;

– montaż instalacji fotowoltaicznej – dla budynku przewidziano instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 39,96kW w oparciu o108 paneli 370Wp;

– docieplenie przegród zewnętrznych budynku (ścian, stropów, stropodachów) – docieplenie ścian wewnętrznych, skosów dachów, stropów pod dachem, ścian zewnętrznych, ścian dylatacyjnych wełną mineralną;

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych – wymiana okien zewnętrznych (fasada aluminiowa-szklana) w 2 segmencie na spełniające warunki techniczne WT2021 oraz wymiana drzwi zewnętrznych na nowe, spełniające warunki techniczne WT2021.

Szacowany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 1 681 052,36 zł w tym dofinansowanie 820 025,50 zł,

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content