Umowa na przebudowa drogi w Łętowem podpisana!

Starosta i Wicestarosta na podpisaniu umowy przebudowy rogi w Łętowem

W dniu dzisiejszym,29 czerwca, w obecności Starosty Limanowskiego Mieczysława Urygi, Wicestarosty Agaty Zięba, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej Marka Urbańskiego i Głównego Księgowego PZD Bogumiła Króla-dokonano podpisania umowy z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA z Łostówki reprezentowanym przez  Zbigniewa Wacławik na wykonanie zadania drogowego pn:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 Mszana Górna-Wilczyce w km od 2+850 do km 5+610 w miejscowości Łętowe – Powiat Limanowski” – odcinek dł. 2,8 km kontynuacja od Szkoły Podstawowej do pogranicza m. Wilczyce.

Zakres planowany przewiduje :wykonanie chodnika, regulacja odwodnienia, przebudowa przepustów, wykonanie zabezpieczeń brzegowych, likwidacja przełomów, zapadnięć, wzmocnienie konstrukcji jezdni geosiatką, wykonanie nawierzchni bitumicznej  wzmocnienie pobocza wraz z częściowym utwardzeniem bitumicznym, oświetlenie uliczne, wykonanie zjazdów, wykonanie przejść dla pieszych, oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

Wartości wykonawcza zadania: 12.060.000,00 zł
Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Gminą Mszana Dolna.

Realizacja przedmiotowego zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Zarząd Powiatu Limanowskiego 50% dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content