Umowa na przebudowę SOSW w Dobrej

Podpisanie umowy na SOSW w Dobrej

15 listopada została podpisana umowa na przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Limanowskim, a Konsorcjum Wykonawców zawiązanym przez: Pana Roberta Złockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U.B. „ZŁOCKI” Robert Złocki, oraz Pana Bogdana Romanka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Bogdan Romanek.

Podczas podpisania umowy Powiat Limanowski reprezentowali: Starosta Pan Jan Puchała i Wicestarosta Pan Mieczysław Uryga, natomiast Wykonawcę reprezentował Pan Robert Złocki.

Na podstawie podpisanej umowy wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej celem dostosowania do wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: przebudowę wewnątrz budynku z wymianą okien i drzwi, wykonanie oddymiania dwóch klatek schodowych, wymianę istniejącej windy wraz z szybem na nową, przystosowaną do obsługi osób niepełnosprawnych oraz umożliwiającą komunikację pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, w tym z kondygnacją, gdzie znajduje się przejście do nowej części obiektu, przebudowę wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz ze zmianą lokalizacji części hydrantów, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz zasilania windy wraz z instalacjami towarzyszącymi, wykonanie pozostałych robót budowlanych wskazanych w ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 7 miesięcy o dnia zawarcia umowy.

image_pdfimage_print

Udostępnij