Uprawnienia weteranów do bezpłatnego korzystania z samorządowych obiektów sportowych

Logo Pływalni Limanowskiej

11 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19.08.2011 o weteranach działań poza granicami państwa” (Dz.U. z 2019 r.,poz .1569 j.t. z poźn. zm.).  W związku z tym informujemy, że na mocy wprowadzonych zmian w zakresie uprawnień dla weteranów i weteranów poszkodowanych w oparciu o art. 30a, na podstawie okazanej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego są oni uprawnieni do bezpłatnego korzystania z samorządowych obiektów sportowych m.in. Pływalni Limanowskiej.

Weteran i weteran poszkodowany mogą na mocy znowelizowanych przepisów bezpłatnie korzystać z hali sportowej, siłowni i pływalni i innych obiektów sportowych będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego (art. 30 a.1), a każdy weteran – żołnierz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran – żołnierz, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi na zaspokojenie potrzeb bytowych oraz ochronę zdrowia (art. 31.1.).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji weterana.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij