Uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego dla druhów OSP z terenu powiatu limanowskiego

now przyjęci druhowie na zdjeciu z przedstawicielami KP PSP w Limanowej i Starostą

Mamy nowych strażaków – ochotników w powiecie limanowskim. 24 osoby druhny i druhowie złożyli 27 września br. na Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej uroczyste ślubowanie oraz odebrali zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia podstawowego dla ratowników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. W tym uroczystym dniu, druhom towarzyszył Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Wymagające, 126 godzinne szkolenie zostało przeprowadzone przez instruktorów/specjalistów Państwowej Straży Pożarnej zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych pomiędzy 26 lipca a 4 września br. na bazie pomieszczeń KP PSP w Limanowej, Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie oraz poligonu ćwiczebnego jednostki OSP w Łososinie Górnej.

W programie szkolenia, którego założeniem było przygotowanie ratowników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, znajdowały się m.in. treści związane z taktyką zwalczania pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia praktyczne  w tym elemencie sztuki pożarniczej zostały przeprowadzone na wspomnianym wyżej poligonie w specjalnie zbudowanej komorze ogniowej, która pozwala na płynne modelowanie sytuacji pożarowej oraz obserwację przez słuchaczy kursu szeregu zjawisk fizyko-chemicznych towarzyszących procesowi spalania  w specyficznych warunkach pożarów wewnętrznych – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Starzy Pożarnej w Limanowej.

Na terenie łososińskiego poligonu został także zrealizowany inny istotny moduł zawarty w programie tego szkolenia, a więc ratownictwo techniczne skupiające się  w głównej mierze na przygotowaniu ratowników do działań podczas likwidacji zdarzeń z udziałem środków transportu przy użyciu hydraulicznych i pneumatycznych zestawów narzędzi ratowniczych. Duży nacisk został także położony na pracę ratowników w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, który to element słuchacze kursu mieli okazję realizować zarówno w trakcie zajęć w Komendzie, na poligonie, jak i w komorze dymowej w Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Krakowie w trakcie próby wydolnościowej będącej integralną częścią szkolenia. Dodając do tego treści związane z kwalifikowana pierwszą pomocą, ratownictwem chemiczno-ekologicznym, alarmowaniem i łącznością przy użyciu urządzeń UKF PSP oraz działaniami ratowniczymi podczas powodzi i innych miejscowych zagrożeń; osoby na co dzień niezwiązane z szeroko pojętym problemem ratownictwa wyrobić mogą sobie pogląd o rozległości tematyki które przyswoić musi sobie strażak OSP – informują strażacy.

Do egzaminu przed powołaną na dzień 13 września przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie komisją dopuszczono łącznie 27 słuchaczy szkolenia w tym:
– 2 osoby z OSP Świdnik,
– 3 osoby z OSP Kamionka Mała
– 3 osoby z OSP Mszana Dolna
– 3 osoby z OSP Przyszowa
– 4 osoby z OSP Młyńczyska
– 4 osoby z OSP Jurków
– 1 osoba z OSP Łososina Górna
– 2 osoby z OSP Siekierczyna
– 2 osoby z OSP Męcina
– 2 osoby z OSP Słopnice Dolne
– 1 osoba OSP Pogorzany

Szkolenie przeprowadzone w zgodnej ocenie uczestników na bardzo wysokim poziomie nie był by możliwy w tej formie bez mocnego zaangażowania finansowego ze strony Starostwa Powiatowego w Limanowej. Oprócz samorządu powiatowego, organizatorzy składają serdeczne podziękowania następującym stowarzyszeniom, firmą i osobą prywatnym: jednostce OSP w Łososinie Górnej za zorganizowanie i wyposażenie poligonu a następnie umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń dla słuchaczy kursu, właścicielom firmy MIDREW za udostępnienie terenu pod ww. poligon, klubowi LKS „Płomień” za udostępnienie szatni oraz węzła sanitarnego dla ćwiczących oraz właścicielowi Stacji Demontażu Pojazdów ŁOMZIK w Tymbarku – za udostępnianie na potrzeby ćwiczeń wraków pojazdów – piszą na stronie KP PSP organizatorzy szkolenia.

– Pragnę przekazać wszystkim druhnom i druhom z ternu naszego powiatu serdeczne gratulacje. Doceniam Wasz wybór i chęć służby na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Życzę Wam, aby akcje w których będziecie brać udział nie zagrażały życiu i zdrowi innych ludzi oraz Was samych. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i osobistym oraz satysfakcji z podejmowanych zadań w ramach działań Ochotniczych Straży Pożarnych – przekazał życzenia Starosta Limanowski.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content