Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej informuje, że mając na uwadze dopełnienie niezbędnych wzajemnych ustaleń logistyczno – organizacyjnych i technicznych, organizacją zaplecza budowy z kolejnym wykonawcą w ramach podpisanej umowy – Firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Grupa Tarnów na dalszą kontynuacje wykonania zadania drogowego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 K Łososina Dolna –Ujanowice – Młynne na odcinku I w km 5+831 do km 12+000, na odcinku II w km od 12+000 do km 15+902 w miejscowości Kobyłczyna, Ujanowice, Strzeszyce, Krosna, Kamionka Mała, Laskowa, Powiat Limanowski” – Firma STRABAG z dniem 25 lipca 2023r.  (wtorek) zapowiedziała rozpoczęcie robót drogowych

Firma STRABAG rozpocznie roboty( frezowanie odcinkowe nawierzchni ) związane z wykonaniem w/w zadania, co związane będzie z znacznymi utrudnieniami w ruchu drogowym na odcinku drogi pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA – LASKOWA . Roboty drogowe prowadzone będą pod ruchem drogowym zapewniając przejezdność wahadłowo.

Całkowity zakres robót pozostałych do wykonania związanych z w/w zadaniem obejmuje: odcinek I w km 5+831–8+250 [ dł. 2,4 km ] pomiędzy miejscowościami: Kobyłczyna, Ujanowice a Strzeszyce oraz II odcinek w km 12+000 – 15+902 [dł. 3,9 km] pomiędzy miejscowościami Kamionka Mała a Laskowa ( do mostu k/ Kościoła ).

W pierwszej kolejności zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót będą prowadzone roboty drogowe na II odcinku j.w. pomiędzy miejscowościami KAMIONKA MAŁA a LASKOWA. Zakres odcinka I tj. pomiędzy Kobyłczyną -Ujanowicami a Strzeszycami przewidziany jest w roku 2024.

Zakończenie całości zakresu zadania planowane jest do września 2024r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnej, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowej zmiany organizacji ruchu.

Ze swej strony dołożymy wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegała sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie jak najkrócej i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

Mając na uwadze zaistnienie potencjalnych utrudnień czasowych w przejezdności w obszarze prowadzonych robót apelujemy do użytkowników drogi udających się tranzytowo w kierunku Nowego Sącza i odwrotnie o skorzystanie z przejezdności drogą krajową nr 28 pomiędzy Limanową a Nowym Sączem.

Obszar zadania

Mapa dróg powiatowych z uwzględnieniem zakresu prac objętych przebudową

Źródło:PZD Limanowa

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content