Uwaga! Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Starosta Limanowski informuje, że w związku z planowanym położeniem nawierzchni bitumicznej ( warstwa ścieralna ) całą szerokością jezdni w dniach od 12 (wtorek) do 19 (wtorek) lipca 2022 r. w godzinach od 7:00 do 20:00 nastąpi okresowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej nr 1616K relacji Mszana Górna – Podłopień tj. odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1615K w m. Wilczyce do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 968 w m. Mszana Górna.

Planowane etapy zamknięcia poszczególnych odcinków drogi powiatowej:

  1. 12 lipiec (wtorek) – od skrzyżowania z droga powiatową nr 1615K w m. Wilczyce do szkoły w m. Wilczyce.
  2. 13 lipca (środa) – od szkoły w m. Wilczyce do osiedla „Kosmale”
  3. 14 lipca (czwartek) – od osiedla „Kosmale” w m. Wilczyce do osiedla „Kuczaje” w m. Łostówka
  4. 15 lipca (piątek) – od osiedla „Kuczaje” do osiedla „Sąbki” (koniec pierwszego odcinka)
  5. 18 lipca (poniedziałek) – od osiedla „Farganusy” (początek drugiego odcinka) do zjazdu do osiedla „Chorągwiccy”
  6. 19 lipca (wtorek) – od zjazdu do osiedla „Chorągwiccy” do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 968 w m. Mszana Górna.

Mając na uwadze powyższe utrudnienie w ruchu prosimy o korzystanie w miarę możliwości z innych dostępnych połączeń drogowych w rejonie prowadzenia inwestycji. Ponadto wyznaczony będzie objazd pomiędzy Mszaną Górną a Wilczycami poprzez miejscowości Mszana Górna (droga wojewódzka) Łętowe, Wilczyce (droga powiatowa). W terenie kierować ruchem i udzielać informacji będą pracownicy Wykonawcy. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, zdarzeń losowych podane powyżej ramy czasowe mogą ulec zmianie/przesunięciu. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content