Powiat Limanowski

Oficjalny portal

UWAGA! Szczepienie lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że w dniach:

od 15 do 27 kwietnia 2023 r.

na terenie całego powiatu limanowskiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja szczepień zostanie wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka/prostopadłościanu koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym zawierający wewnątrz blister aluminiowo-plastikowy wypełniony płynem.
Zalecenia:
1) prosimy nie podnosić, nie dotykać i nie rozłamywać szczepionki,
2) przy ewentualnym kontakcie szczepionki ze skórą, błonami śluzowymi, otwartymi ranami, oczami natychmiast umyć te miejsca wodą i mydłem oraz niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny lub najbliższej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
3) każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarskich ze szczepionką zgłosić do lekarza weterynarii lub najbliższego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
4) w okresie akcji szczepienia lisów oraz przez 14 dni po jej zakończeniu nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień prosi się mieszkańców powiatu limanowskiego o dostosowanie się do powyższych zaleceń, a rodziców i opiekunów o przekazanie stosownych informacji dzieciom.

2023-11-30 05:03:34, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa