UWAGA – utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1546K w m. Przyszowa

projekt czasowej organizacji ruchu

Informujemy, że z dniem 24 sierpnia 2020 r. nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa na pot. Słomka w m. Przyszowa – rejon Kościoła. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Ze względu na zakres robót i technologię wykonania przebudowy mostu, koniczne będzie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej w jego rejonie.

Na czas wyłączenia z ruchu przejezdności przez most, wyznaczony zostanie objazd drogami gminnymi nr 341108K Przyszowa – Wysokie (rejon osiedla „Cabałówka”) i dalej kolejną drogą gminną w kierunku drogi powiatowej 1579K relacji Siekierczyna – Naszacowice (rejon Delikatesów Centrum). Od strony Długołęki będzie możliwość dojazdu tylko do wysokości Kościoła.

Z uwagi na ograniczony czasowo termin wykonania mostu, zwracam się z prośbą o cierpliwość i zrozumienie dla niedogodności komunikacyjnych, a także o dostosowanie się do wprowadzonej czasowo zmiany organizacji ruchu.

Przewidywany termin zakończenia całości prac to koniec listopada 2020 r.

Powiat Limanowski ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby realizacja tej inwestycji przebiegła sprawnie, zaś uciążliwości z nią związane trwały możliwie krótko i miały jak najmniej uciążliwy charakter.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content