Powiat Limanowski

Oficjalny portal

W Zalesiu odbyły się doroczne Dożynki gminy Kamienica

W dniu 15 sierpnia 2021 r. na terenie gminy Kamienica, w miejscowości Zalesie odbyły się doroczne Dożynki gminy Kamienica. Mieszkańcy wraz z władzami dziękowali w uroczystej Mszy Św. za dobre plony, urodzaj i zachowanie od nieszczęścia żywiołów.

Mieszkańcy gminy Kamienica, lokalne władze oraz zaproszeni goście uczestniczyli w Dożynkach gminy Kamienica. Organizatorzy wybrali dzień szczególny, w którym obchodzono zarówno Święto Wniebowzięcia NMP jak i Święto Wojska Polskiego. Mszę Św. poprzedziło przejście korowodu dożynkowego z placu remizy OSP w Zalesiu do Kościoła. Mszę Św. odprawił ks. prob. Ryszard Kochanowicz a kazanie wygłosił O. Bogdan Bańdur.

Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód, przy akompaniamencie orkiestry przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na dalszą część rolniczego święta. Po drodze nie zabrakło akcentu patriotycznego przedstawiciele władz: Wój gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego – Agata Zięba, Przewodniczący Rady Gminy Kamienica wraz z Radnymi złożyli symboliczne wiązanki pod lokalnym pomnikiem pamięci partyzantów pomordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1944 r.

W trakcie oficjalnego otwarcia dożynek wójt gminy – Władysław Sadowski przywitał przybyłych na uroczystość gości, wśród których byli m.in.: posłowie na sejm RP: Wiesław Janczyk i Urszula Nowogórska; przedstawiciele powiatu limanowskiego – starosta Mieczysław Uryga, który objął patronatem honorowym uroczystości, wicestarosta Agata Zięba; radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hilarym Majewskim; ks. prob. Ryszard Kochanowicz, dyrektor szkoły w Zalesiu Maria Buczek; przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz sołtysi.

Następnie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce  Posła na Sejm RP Wiesława Janczyka, Starosty Powiatu Limanowskiego Wójta Gminy Kamienica, i Proboszcza Parafii Zalesie starostowie dożynek – Wiesława Michura i Janusz Wierzycki złożyli tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki.

Potem przyszedł czas na prezentację wieńców dożynkowych. Komisja konkursowa w składzie: Eugeniusz Rutka – przedstawiciel Gminy Kamienica w Izbie Rolniczej, Marian Wójtowicz – radny Powiatu Limanowskiego, Elżbieta Citak – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienicy po obejrzeniu wieńców dożynkowych przyznała następujące miejsca: w kat. wieńca tradycyjnego:
I miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Kamienica Dolna
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Zbludza
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Zasadne

w kat. wieńca współczesnego:
I miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Kamienica Górna
II miejsce – Grupa Wieńcowa z sołectwa Szczawa
Natomiast nagrodę specjalną przyznano Grupie Wieńcowej z sołectwa Zalesie.

Ponadto wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy otrzymały z rąk Starosty- Mieczysława Urygi i Wicestarosty – Agaty Zięby ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej roll-upy promocyjne.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja potraw regionalnych, przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kamienica. Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ grupy artystycznej ze Stowarzyszenia Seniorów Gminy Kamienica, Kapeli „Jarzec” oraz koncert Grupy Śpiewaczej „Podegrodzcy Chłopcy” . Natomiast na najmłodszych czekały zabawy z animatorem.

Tegoroczne gminne święto plonów mimo niezwykle trudnego czasu pandemii, jak zwykle potwierdziło mocną więź mieszkańców gminy z tradycją, ich pamięć o przodkach, tożsamość regionalną.

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ

 

2021-12-07 12:25:35, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa