Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Warsztaty edukacyjne w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”. Uczniowie z Mszany Górnej uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej spotkali się z policjantem z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Limanowej z Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii.Dzieci zyskały wiedzę i poszerzyły swoje wiadomości m.in. z zakresu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem, ale również co robić gdy jest się ofiarą, bądź świadkiem cyberprzemocy.

Wizyta stróża prawa w szkole została podzielona na trzy bloki. W ramach pierwszego bloku uczniowie klas najmłodszych mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Policjant prowadzący zajęcia zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Uczulał także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem,  podkreślając, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, wykazując się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali odblaskowe opaski oraz kamizelki.

Drugi blok przeznaczony był dla uczniów klas V-VI. Tematem spotkania była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał młodzieży podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Odpowiadał również na pytania uczniów dotyczące niebezpiecznych gier, jakie można znaleźć w Internecie. Stróż prawa scharakteryzował zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest ono tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjant radził, jak postąpić gdy jest się świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się ofiarą agresji w sieci. Często podkreślał też, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłosić odpowiednim organom ścigania.

W trzecim bloku dotyczącym odpowiedzialności prawnej nieletnich wzięli udział uczniowie klas VII – VIII. Podczas spotkania wychowankowie szkoły dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z Internetu, uczęszczanie do szkoły, kary sądowe, izolacja od środowiska, czyli placówki opiekuńczo – wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie. Prelegent uświadomił również uczniów, że od 13. roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Młodzież dowiedziała się o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusz policji omówił ze słuchaczami skutecznie prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Na każdym ze spotkań uczniowie zostali zaopatrzeni w odblaskowe kamizelki lub opaski w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”.

Mszana Górna - spotkanie w ramach akcji "Odblaskowa szkoła" 2019   Mszana Górna - spotkanie w ramach akcji "Odblaskowa szkoła" 2019

źródło: UG Mszana Górna

 

2020-04-06 01:19:34, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa