Województwo Małopolskie uruchomiło „Pożyczkę turystyczną” dla MŚP w ramach regionalnej tarczy antykryzysowej

Plakat informacyjny z napisem Małopolska. Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Przedsiębiorczości

Z dniem 21.05.2021 roku Małopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. rozpoczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie Świadczenie usługi pośrednictwa finansowego dotyczącej udzielania „Pożyczki Turystycznej” dla MŚP – Małopolska Tarcza Antykryzysowa.

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie usługę pośrednictwa finansowego polegającą na udzielaniu ze środków udostępnionych przez Zamawiającego pożyczek turystycznych dla MŚP z terenu województwa małopolskiego, które zostały szczególnie dotknięte kryzysem branży turystycznej i zanotowały w związku z tym wysoki spadek obrotów na skutek epidemii COVID-19.

Realizacja zamówienia będzie polegała na udzielaniu przez Wykonawcę pożyczek turystycznych na cele inwestycyjne, obrotowe bądź inwestycyjne i obrotowe, w pełni zwrotnych, udzielnych na zasadach preferencyjnych bądź rynkowych oraz monitorowaniu ich spłaty.

Celem pożyczki turystycznej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym COVID-19 i zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie dla podmiotów będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami z terenu województwa małopolskiego, funkcjonującymi w obszarze szeroko rozumianego sektora turystyki, które to przedsiębiorstwa odnotowały największy spadek obrotów.

Termin składania ofert: 23 czerwca 2021 r. godz. 10:00.

Więcej informacji o przetargu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Małopolskiego Funduszu Rozwoju.

źr.: małopolska.pl

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content