Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu jednogłośnie

radni powiatowi obradujący na sesji. Widok na salę obrad.

24 czerwca 2021r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Limanowskiego, podczas której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Limanowskiego.

Kluczowym elementem sesji było rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Limanowskiego za 2020 r. Raport w imieniu zarządu przedstawił Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Odbyła się merytoryczna debata, w której udział wzięli radni: Marzena Gąsior, Dorota Stanisławczyk, Grzegorz Wójcik, Stefan Hutek, Bogumił Grzyb, Marian Wójtowicz, Jan Puchała, Artur Żaba, Agata Zięba oraz Ewa Filipiak. Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak była rozczarowana, iż pomimo wystosowania przez nią zaproszenia nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci udziału w debacie. W wyniku przeprowadzonej debaty przez radnych Rada Powiatu Limanowskiego jednogłośnie udzieliła wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Limanowskiego tym samym pozytywnie oceniając jego pracę w 2020r.

Natomiast po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi, opiniami RIO Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Stanisława Piegzy zawnioskowała o udzielenie zarządowi absolutorium. Również w tym przypadku Rada Powiatu Limanowskiego przychyliła się do wniosku jednogłośnie, przy pełnym składzie. Wykonane dochody budżetowe w roku 2020 zamknęły się kwotą 178 mln zł, czyli o 10 mln 443 tys. więcej niż zakładano w planie. Wykonanie budżetu wynikało przede wszystkim z dostosowania planu do bieżących wpływów, a także z wykorzystania środków, które Powiat otrzymał w ramach pomocy przeciwdziałania pandemii COVID-19. Warto również podkreślić, że w ramach środków zewnętrznych Powiat pozyskał ponad 50 mln zł w 2020r., z czego przeszło 20 mln zł zostało przeznaczone na realizację inwestycji drogowych. Dzięki tak prowadzonej polityce finansowej Zarząd Powiatu Limanowskiego otrzymał od Rady Powiatu Limanowskiego jednogłośnie absolutorium. Starosta w imieniu zarządu podziękował radnym za pozytywną ocenę ich pracy. Podziękował również pracownikom Starostwa Powiatowego za wszelkie działania związane z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii COVID-19.

Przedmiotem obrad była również ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej. Zarówno w ocenie dyrektora placówki jak i Przewodniczącego Komisji Zdrowia Leszka Pieniążka sytuacja szpitala jest stabilna pomimo faktu, iż od marca 2020r. szpital musiał dostosować się do warunków panującej pandemi COVID-19, przekształcając oddziały na „covidowe”. Radni  jednogłośnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe szpitala za 2020r. Przewodnicząca rady Ewa Filipiak na ręce dyrektora szpitala złożyła podziękowania dla wszystkich pracowników za trud codziennej pracy i zaangażowanie zwłaszcza w dobie pandemii.

Poza tym Rada Powiatu Limanowskiego podjęła decyzję o udzieleniu Miastu Limanowa pomocy finansowej w formie dotacji celowych na realizację zadań:
1). „Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej” – etap I w wysokości 25 000,00. zł
2). „Budowa drogi łączącej DW 965 ul. Witosa z drogą wewnętrzną na terenie po byłym CPN w Limanowej” w wysokości 1 361 671,84 zł.

 

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak  życzyła wszystkim radnym, jak i mieszkańcom powiatu limanowskiego wspaniałych wakacji oraz udanego odpoczynku w realiach zmniejszonych obostrzeń.

Zapraszamy do fotorelacji.

 

image_pdfimage_print

Udostępnij

Skip to content