Powiat Limanowski

Oficjalny portal

Wyrównywanie szans między regionami – nabór wniosków do programu potrwa do 31 stycznia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej informuje, że do 31 stycznia  2021r. podmioty zainteresowane udziałem w programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w ramach obszarów B, C, D, F i G mogą składać w tutejszym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie stosowne projekty zawierające informacje, oświadczenia i załączniki określone w „Procedurach realizacji programu” oraz „Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów”.

Natomiast w ramach obszaru A i E  ww. programu wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym. W przypadku obszaru A i obszaru E wnioski należy składać  bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E Programu.

Wnioski oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: (18) 3337 825.

źr. : PCPR Limanowa

 

2021-01-28 05:51:49, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa