XI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego

XI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego luty 2020- Przewodniczaca Rady powiatu Ewa Filipiak oraz Wiceprzewodniczacy rady Powiatu: Józef Pietrzak oraz Jan Wiecek oraz Zbigniew Starzec - Wicwojewoda Małopolski

XI Sesja Rady Powiatu Limanowskiego odbyła się w piątek 21 lutego 2020 roku.  Uroczystego charakteru Sesji nadało przyznanie przez Radę Powiatu Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego Zespołowi Regionalnemu „Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego jak również wręczenie wyróżnień Zarządu Powiatu dla działaczy kultury z terenu powiatu.

Pierwsza część Sesji związana była z podjęciem uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Powiatu Limanowskiego i związanego z nim tytułu „Zasłużony dla Powiatu Limanowskiego” Zespołowi Regionalnemu Limanowianie im. Ludwika Mordarskiego_czytaj TUTAJ. Ceremoniału przyznania Medalu dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Limanowskiego Ewa Filipiak, która wraz ze Starostą Limanowskim Mieczysławem Urygą oraz Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Józefem Pietrzakiem i Janem Więckiem na ręce Kierownika Zespołu Regionalnego Limanowianie im. Ludwika Mordarskiego Jacka Smagi pogratulowała uzyskania tego najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Radę Powiatu Limanowskiego. Uroczystego charakteru sesji dopełniło wręczenie przez Zarząd Powiatu wyróżnień dla 18 osób, które swoją działalnością przyczyniają się do promowania i kultywowania tradycji naszego regionu_ czytaj TUTAJ. Wyróżnione osoby to: Wincenty Curzydło, Grzegorz Czepiel, Mieczysław Franczyk, Ryszard Gawron, Małgorzata Górka, Franciszek Hebda Anna Krywoborodenko, Teofilia Latoś, Aleksander Majerski, Janina Malinowska, Stanisława Oleksy, Ks dr Tadeusz Piwowarski, Jakub Puchal, Władysław Raczek, Stanisław Stopa, Józef Tokarczyk, Józef Wójtowicz oraz Marian Wójtowicz. – Wyróżnienie to jest symbolicznym gestem wdzięczności za lata pracy na rzecz pielęgnowania i rozwijania kultury naszego regionu. Ogromne zamiłowanie do tego co piękne i dawne, wyróżnia Państwa spośród innych mieszkańców powiatu. I chociaż nie jest łatwo we współczesnym świecie, poświęcić się tak tej pasji – Wam to się udało. – podkreślił w swoim wystąpieniu Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Do gratulacji dla wyróżnionych dołączyli się również Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec, którzy gościnnie wzięli udział w XI Sesji Rady Powiatu.

Po przerwie w drugiej części obrad Rada podjęła szereg znaczących uchwał, a wśród nich uchwałę w sprawie złożenia z dniem 1 września 2020 roku wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. KEN w Tymbarku. W uchwale Rada Powiatu Limanowskiego zobowiązuje się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach Zespołu Szkół w Tymbarku.

Rada pozytywnie zaopiniowała również uchwałę dotyczącą utworzenia dwuletniej branżowej szkoły II stopnia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej co umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu szkoły branżowej II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie na pozimowe technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Jednym z punktów ostatniej sesji było podjęcie uchwały w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Projekt uchwały zakładał opracowanie programu stypendialnego dla studentów medycyny, którego efektem było by zapewnienie kadry lekarskiej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Kolejno została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Limanowski porozumienia o współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz pozostałymi powiatami z terenu województwa małopolskiego w zakresie ubiegania się o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii”, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowanie LIFE w ramach środków Unii Europejskiej oraz jego późniejszej realizacji.

Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Limanowskiego dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Limanowskiego, na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Czytaj więcej TUTAJ

Wśród poruszonych na Sesji punktów, Radni pozytywnie opowiedzieli się za przyjęciem przez Powiat Limanowski Samorządowej Karty Praw Rodziny. Podjęcie uchwały było opowiedzeniem się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która wymaga, by władze publiczne otaczały szczególną ochroną i opieką rodzinę, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo i macierzyństwo. Samorządowa Karta Praw Rodziny reguluje najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania rodziny oraz jej wspierania przez powiat w sferze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu.

Szczegółowy przebieg XI Sesji Rady Powiatu Limanowskiego można obejrzeć TUTAJ.

 

 

image_pdfimage_print

Udostępnij