Powiat Limanowski

Oficjalny portal

XVI Turniej Szachowy o Puchar Niepodległości – zgłoś się!

Limanowski Dom Kultury oraz Klub Sportowy LKS Płomień sekcja szachowa zapraszają do udziału w XVI Turnieju Szachowym o Puchar Niepodległości, który odbędzie się 9 listopada w Limanowskim Dom Kultury. Patronat nad Turniejem objął Starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Turniej ma na celu nie tylko popularyzację gry w szachy w mieście Limanowa i powiecie limanowskim, ale także uczczenie 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości i 108. Rocznicy pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Limanowskiej.

Turniej rozpocznie się 9 listopada o godz. 10:00. Mogą w nim wziąć udział mieszkańcy miasta Limanowa i powiatu limanowskiego. Zawodnicy będą rywalizować w dwóch kategoriach wiekowych: Młodzik i Open z podziałem na płeć.

Wręczenie nagród planowane jest w dniu 10 listopada podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta, w sali widowiskowej LDK.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesyłanie mailowo na adres: biuro@ldk.limanowa.pl, osobiście lub pocztą tradycyjną (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę) na adres organizatora prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Razem z kartą zgłoszenia należy dokonać opłaty wpisowej: 10 zł/osoba (uczniowie, studenci, emeryci: 5 zł) – 50% wpisowego zwiększa pulę nagród. Opłaty można dokonać w sekretariacie LDK lub na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury:
54 8804 0000 0000 0024 5906 0001.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 października 2022 roku o godz. 15:00.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Bezpośrednio przed grą w dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.

Karta zgłoszenia

Zapraszamy!

karta zgłoszenia Regulamin-Puchar-Niepodległości 2022

2024-07-19 11:46:55, „Starostwo Powiatowe w Limanowej", „powiat.limanowa.pl”

ul. Józefa Marka 9
34-600 Limanowa